Karlbergs BK

Stockholm Stad: ”Vi har ett fantastiskt idrottsliv”

  • Publicerad 20:38, 29 sep 2016

Pelle-Bradefors-254x198

Låt orden sjunka in. Det här är ett uttalande som vissa politiker i Stockholm väljer att svänga sig med allt oftare. Jag försöker ta in det och utifrån min position förstå vad de menar. Jag analyserar och vrider och vänder på det för att förstå vilka delar av Stockholms idrottsliv som är så fantastiskt. Jag kan bara konstatera att om det är Stockholm Stads politikers analys så har vi nog funnit vad som är det grundläggande problemet. Vi har politiker och beslutsfattare som är helt blinda och inte har en aning om vilka konsekvenser den pågående urbaniseringen kommer med.

Så vad pratar de om när de uttrycker sig som de gör. Ja, kanske det är de fina utegymmen som ploppar upp lite varstans i stan. Personligen tycker jag de är väldigt bra och funktionella. Eller är det alla de skateparker, boulbanor eller nya parkourbanorna som tillkommit på senare år. De är jättekul att se den mångfald bland fritidssysslor och aktiviteter. Eller är det Tele 2 arena som skapar fantastiska evenemang och arrangemang för elitfotbollen. Eller kanske rent av alla de hundratals gym runt om i Stockholm som till en redan överetablerad marknad inte bidrar till något annat än en kommersiell fåfänga för stadens invånare och uppmuntras i allt högre utsträckning som komplement för att det möjligtvis anses yteffektivt. Kanske är det en kombination av alla dessa som utgör det fantastiska med Stockholm som idrottsstad?!

För inte kan de väl mena alla de slitna och nergångna idrottsplatser, ishallar, idrottshallar och simhallar runt om i Stockholm som nu är i skriande behov av upprustning. Där driftsunderhållet varit så undermålig under decenier, att det nu anses billigare att riva och bygga nytt än att rusta upp. Och där notan riskerar ta resurser från etablering av nya ytor. Eller den politiska flathet som finns för att på riktigt sätta upp en idrottspolitisk strategi för att matcha det underskott av anläggningar som finns. Inte kan de väl mena att det idag är kö till allt fler idrottsföreningar p g a att det saknas kapacitet att ta emot barn. En idrottsrörelse som kan och bör utvecklas ännu mer, inte få benen kapade vid knäna för att anläggningarna inte räcker till. Den ska värnas om. Den omsätter så mycket värde för samhället att den bara måste omfamnas och vårdas på ett mycket mer stringent sätt. Det är ett underbetyg Stockholm Stad!

Kungsholmen hade 2011 en befolkningsmängd på ca: 54 000. Nu 2016 beräknas den till 75 000. 21 000 människor har alltså flyttat in. Det finns tre speldugliga 11-spelsplaner, en 7-spelsplan samt en 5-spelsplan för Sveriges i särklass populäraste idrott fotboll. Ingen ny yta har anlagts. Förutsättningarna är dessutom glasklara, vi kan endast bedriva vår verksamhet under 9 månader per år. Jan-mars kan vi inte ha någon fotboll på Kungsholmen för barn mellan 5-10 år då den inte får spelas på vintern. Vi får inga inomhustider. Fotboll är en utomhussport. Jag upprepar anläggningarna räcker inte till.

Det står högst upp på samtliga partiers agenda att förtäta och bygga bostäder i Stockholm. Varenda yta och millimeter ska konverteras till nya monsterprojekt i olika områden som gör att de kan nå de fantasimål om x antal nya bostäder de närmaste x antal åren. Jag har egentligen inga problem med att det byggs bostäder, det behövs. Om det inte vore för den lilla detaljen att vissa delar av nödvändig infrastruktur inte får utrymme i planeringen. Det är en cynisk jakt på nya bostäder,  ett ekonomisk samt politiskt spel som äventyrar Stockholms innerstads mångfald. Det står väldigt klart att direktiven till stadsplanerare inte innerhåller vare sig förskolor, skolor, idrottsytor och grönytor. I alla fall inte i innerstan. Marken är dyr, absolut. Men visst kan en önska mer långsiktighet och med Stockholmarnas hälsa och levnadsstandard i åtanke när de nu bygger bort alla möjligheter för föreningslivet att tillgodose någon form av aktivivering av barn & ungdomar.

Konsekvenserna blir kompromisslösa och resulterar att de sakta men säkert bygger ut idrotten från innerstan. Om 10 år så kommer vi inte ha mer än en handfull idrottsanläggningar i innerstan. Ska föräldrar och barn sitta och pendla ut till förorterna för att få spela fotboll eller annan idrott? Nu vill de dessutom riva befintliga ytor för idrotten för att få in ännu mer. Detta skyndar ju såklart på hela det förfarandet. I ett område som sedan länge slagit i taket. Alltså allvarligt. Vart finns ansvaret för helheten? Det här är gravallvarligt och direkt oansvarigt av samtliga politiker de senaste 10-15 åren. När ska vi vakna och inse allvaret i detta?

Det är en sorglig utveckling och den kommer slå hårt när verkligheten kickar in. När de som flyttar in i dessa fina nya områden möts av långa kötider för att idrotta, att få förskoleplatser och kunna gå i skola i sitt närområde. De kommer mötas av samma verklighet som vi som arbetar och verkar i föreningslivet gör varje dag. Jag tror att många kollegor i branschen kan skriva under på att vi verkligen inte ser det fantastiska som några politiker uttrycker angående Stockholms idrottsliv. Vi har en idrottsrörelse som går på knäna för att vi inte kan bedriva en vettig verksamhet p g a ständiga hot om att ta bort befintliga idrottsytor och aldrig få andrum att komma ikapp med bygget. Att ägna flera hundra timmar om året för att driva frågor kring att försöka få till fler ytor i våra områden. Att konstant dräneras på energi för att förutsättningarna är helt katastrofala för våra barn & ungdomar och stadens invånare. Något som såklart även kommer få många bra och engagerade medarbetare att fly och lämna branschen. Vi riskerar även att barnfamiljer tvingas bosätta sig utanför staden för att få tillgång till full samhällsservice i framtiden.  Men kanske mest allvarlig är att vi får en idrottsröresle där vi tvingas selektera och prioritera i den verksamhet som vi bedriver. Där inte alla får samma möjligheter utan där vi måste sätta stopp och effektivisera så pass att bredden och toppen inte kan samverka längre.

Mig veteligen finns det inte en enda idrottsförening som på något sätt är nöjd med sina förutsättningar i innerstan, eller utanför för den delen. Hur kan det komma sig? Ganska enkelt. Det finns en gigantisk efterfrågan hos stadens invånare, och inte ens i närheten av tillräckligt adekvat utbud för att möta den. Hur vi än vrider och vänder på det, så är det du och jag som avgör om vi verkligen vill se en fortsatt utveckling på det här. Jag vet att jag inte vill det, jag tror att det kommer innebära stora samhällsproblem på både kort och lång sikt.

Pelle Brädefors, Klubbchef Karlbergs BK