DEBATT. Edholm (L): Varför har inte Stockholm fått tycka till om ett vinststopp?

Stockholms stad har inte varit remissinstans i regeringens välfärdsutredning. Lotta Edholm (L) uppmanar nu den rödgrönrosa majoriteten att utreda vilka konsekvenser ett vinstopp skulle föra med sig.

  • Publicerad 16:09, 2 dec 2016

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

När regeringens utredare Ilmar Reepalu i höstas presenterade hur han vill göra om reglerna för företag i välfärden slog förslaget ner som en bomb. Han föreslår vad som måste beskrivas som ett totalt vinststopp i välfärden, alldeles oavsett om pengarna stannar i själva verksamheten eller inte.

Stockholm samlar en tiondel av landets invånare och är den kommun där det finns flest fristående välfärdsaktörer. Trots det har regeringen inte bjudit in vår stad att svara. Kanske vill man inte få upp frågan på bordet i Sveriges största stad.

Vad innebär Reepalus förslag? TV4 använde sig i en granskning av flera exempel ur verkligheten. En förskola som omsatte 94 miljoner kronor gjorde en ”övervinst” på 5 miljoner. Med Reepalus förslag skulle de max kunnat göra 190 000 kronor i vinst, annars var det en ”övervinst”. Skulle förskolan kunna finnas kvar då?

Ett annat exempel: En vårdcentral i Tensta omsatte 6,5 miljoner kronor med en ”övervinst” på drygt 430 000 kronor. Högsta tillåtna vinst för vårdcentralen blir med Reepalus förslag 14 000 kronor. Skulle vårdcentralen kunna finnas kvar då?

Det här vill regeringen uppenbarligen inte att Stockholms stad ska utreda. Men förslag som rör själva kärnan i vår välfärd kan inte smygas förbi. Därför har (L) uppmanat majoriteten att låta stadens tjänstemän titta på förslagens konsekvenser för stockholmarna, och att vi efter det ska svara regeringen.

I Stockholm går tiotusentals elever varje dag till friskolor som de eller deras föräldrar har valt. Här är det för många självklart att välja läkare eller få bestämma vilken hemtjänstutförare som ska hjälpa en eller ens föräldrar. Att vi har den möjligheten förutsätter att vi skapar regler som styr mot hög kvalitet och att vi kan slå ner på företag eller kommunala verksamheter som inte fungerar bra.

Reepalus föreslagna ”vinsttak” skulle inte åstadkomma detta. Istället skulle hans förslag ett slag dra undan mattan för välfungerande verksamheter som tiotusentals stockholmare idag använder.

Hans förslag skulle också få mycket stora återverkningar för den verksamhet som staden själv driver. Vi skulle bli tvungna att snabbt skala upp vår skola, äldreomsorg och alla de andra verksamheter som skulle beröras av nedläggningar. Det är mycket tveksamt om vi skulle klara det. Till exempel ser vi hur bristen på skolplatser ökar redan idag.

Nu är det upp till Karin Wanngård (S) att ge stadens tjänstemän uppdraget att utreda konsekvenserna av Reepaluutredningen. Vi hoppas för stockholmarnas del att Socialdemokraterna tar den chansen.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.