Fuskande student från Enköping avstängd från MdH

En student på Mälardalens högskola, som är bosatt i Enköpings kommun har stängts av från skolan i fyra veckor på grund av fusk.

  • Publicerad 11:50, 29 aug 2014

Studenten har lämnat in en hemtentamen, omfattande 2,5 högskolepoäng. Enligt anmälan från skolan överensstämmer studentens hemtentamen, enligt plagieringsverktyget Urkund, till 45 procent med ett annat äldre studentarbete skrivet av en annan student.

Disciplinnämnden vid Mälardalens högskola har beslutat att stänga av studenten under fyra veckors tid. Under den tiden får studenten inte delta i undervisning, prov eller annan verksamhet på Mälardalens högskola. Dessutom spärras studentens student-epostkonto och passerkort.
Enlig nämnden har studenten genom plagiat försökt vilseleda i den mening som avses i 10 kapitlet 1§ högskoleförordningen (1993:100).

Comments powered by Disqus.