Håboskola tvingas betala diskriminerad elev

Västerängsskolan i Håbo kommun får nu betala 30 000 kronor i skadestånd till en elev för att ha brutit mot diskrimineringslagen.

När en familj i Bålsta fick veta att deras son inte fick plats i Västerängsskolan, eftersom skolan vek fyra platser åt flickor för att få en jämnare könsfördelning, så valde de att anmäla ärendet till Diskrimineringsombudsmannen, DO.
Och DO har nu förhandlat fram en förlikning med Håbo kommun som innebär att man medger att man har gjort fel. Kommunen går också med på att betala 30 000 kronor i skadestånd till eleven.

Comments powered by Disqus.