Vattenhanteringen blir allt viktigare

  • Publicerad 07:50, 7 dec 2017

Replik till "Solna måste byggas för att klara extremväder" i Vi i Solna v 47.
   
    Jag delar Naturskyddsföreningens bild att vattenhantering blir allt viktigare för vår stad. Det blir det inte bara för risken för att vatten orsakar översvämningar i lågpunkter och där stora flöden samlas, utan också för det viktiga arbetet med att uppnå god vattenkvalitet, i bland annat Brunnsviken.
   
    Jag vill därför uppmärksamma några av de saker som redan görs i staden. Först byggprojekt - det är sedan länge en etablerad policy i Solna att i första hand förtäta i de områden där ytan redan är hårdgjord. Vi i Centerpartiet har varit pådrivande i att stärka vattenperspektivet i planprocessen och byggnadsnämnden har hanterat ett antal byggprojekt på tidigare parkeringsplatser. Vid Ankdammsgatan, på Södra långgatan, vid Carl Thunbergs väg, finns tre exempel på kommande byggprojekt som ger mer grön yta efteråt, och inte mindre. NCC håller för fullt på att ersätta sitt huvudkontor vid Järva krog med ett nytt – och passar samtidigt på att förtäta och ersätta den omgivande parkeringsplatsen med flera nya kvarter med bostäder. Nästa exempel är ICA:s nya huvudkontor som byggs för fullt. Staden har i detaljplanen krävt att minst halva taket är grönt. Exploatering på rätt sätt gör staden grönare.
   
    Dessutom har Solna varit med att starta såväl Norra Stockholmsåsens grundvattenråd som vattensamarbetet runt Bällstaån, samt avsätter i föreslagen budget för 2018 fem miljoner för vattenkvalitetsåtgärder. Fem miljoner sätts av i driftbudgeten till att förbättra skötsel av parker och stadsmiljö, exempelvis planteringar. En tät, trivsam och grön stad som uppmuntrar hållbara transporter som cykel och kollektivtrafik är målet. Dit hör också en god vattenförvaltning.

 
 

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Kortare tåg efter misstänkt bromsfel

Nyheter Fem av tvärbanans vagnar har tagits ur trafik, på grund av att ett misstänkt bromsfel upptäckts. Kortare tåg kan nu leda till ökad trängsel i rusningen.fredag 16/3 16:25