BRIST. Politikerna saknar tillräcklig vilja att lösa parkeringssituationen, anser insändarskribenten. Foto: Ulrica Andersson

Viljan saknas att lösa p-situationen

Återigen är boendeparkeringen i Sundbyberg aktuell i debatten. Om en p-lösning skulle vara olaglig är det ju bara att pröva den?

  • Publicerad 15:48, 11 feb 2018

Att Stefan Bergström (C) och Robert Ahl (MP) inte har någon lust att lägga någon som helst ansträngning i att lösa frågan kan utläsas och förstås i det förslag till Mobilitetsprogram som upprättats så sent som 20171107 - ej att förväxlas med förslag till mobilitetsnorm.

Den strategi för framtida lösningar av boendeparkeringen som redovisas  i detta styrdokument anger: ”Att Staden skall verka för tillgång till bil i stället för ägande  och att ha tillgång till bil i stället för att äga den är en fördel för staden eftersom det bland annat innebär att parkeringsyta minskar. Ytterligare ett sätt att öka incitamentet för tillgång till bil , snarare än att äga bil, är att använda prissättning av parkeringsplatser som styrmedel.”

Vid nybyggnation av bostäder i framtiden: ”Parkeringsplatser för bostäder och verksamheter som uppkommer utifrån exploateringens behov skall lösas inom kvartersmark.”

Det vill säga: Ingen parkering på gator eller annan allmän plats i framtiden samt vad som följer i detta citat: ”På dom platser där parkering lösts på kvartersmark är det som huvudregel inte möjligt att få tillstånd för boendeparkering.”

Med dessa klarlägganden om (C) och (MP):s ambitioner hur parkeringsfrågan och eventuell boendeparkering ska komma att lösas i Sundbyberg blir den i nuläget till en icke-fråga.

Betänker man sedan att hela Miljöpartiets uttalade ambition är att parkeringsplatser, även på privat tomtmark, måste beskattas och att Karolina Skog, (MP) i Malmö, uttryckt sig i sitt valmanifest ”att våga göra det svårt för dom som envisas med att köra bil i centrum", understryker oviljan till en mer pragmatisk lösning.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

V: Små förbättringar för centrumet

Nyheter Nyproducerade lokaler och utritad nybyggnation på grönytor som Parklek parlament skulle freda. Oppositionsrådet Jesper Wiklund är kritisk mot överenskommelsen för centrumet. – Tydligt att...måndag 19/2 16:48

S bakom uppgörelse om centrum

Nyheter Hallonbergens centrum kommer att säljas till Balder. "En historisk uppgörelse", står i ett gemensamt pressmeddelande från S, C, L, KD på måndagsförmiddagen.måndag 19/2 9:45