Foto: Michael Folmer

Annonsera hos oss!

Vi i Kista, Vi i Rinkeby och Vi i Tensta är de lokalaste tidningarna på Järvafältet. Vi har en total upplaga på 28 000 exemplar och även en aktiv läsekrets på de digitala plattformarna. Läsarna får tidningarna direkt hem i brevlådan inför och under helgen, då vi vet att de har tid att läsa tidning. I och med våra nya digitala lösningar som vi lanserade under 2015 kan vi erbjuda fler alternativ och ännu större räckvidd för våra kunder.

Vi ger våra läsare koll på vad som händer i stadsdelarna, kultur- och idrottslivet, berättar om nya trender och skapar en mötesplats där invånare, beslutsfattare och debattörer kan mötas. Vi i Kista, Vi i Rinkeby och Vi i Tensta är starka, tongivande röster som är med och driver utvecklingen av området framåt.

Vi tror att våra läsare bor där de gör för att de vill bo just där. Därför präglas DirektPress tidningar av en varm kärlek till orten. För oss är det grunden till våra tre värdeord: Lokalast, kunnigast och vassast.

Vi i Kista, Vi i Rinkeby och Vi i Tensta har ett gemensamt redaktionellt innehåll i frågor som handlar hela området och för annonsörer som vill nå hela Järvafältet. Dessutom har vi lokala editionssidor för varje stadsdel.

Vill du annonsera eller har du några frågor om annonsering i Vi i Kista, Vi i Rinkeby och Vi i Testa? Kontakta vår säljavdelning. 

Ring: 070-78 78 703, 070-78 78 700

Mejla: mehdi.heidari@direktpress.se, jukka.tuurala@direktpress.se

Prislista
Prislistan för Vi i Kista, Vi i Tensta och Vi i Rinkeby kan du ladda hem här i pdf-format.
I prislistan framgår också våra ekonomiskt fördelaktiga fasta modulformat samt boknings- och materialinlämningstiderna.

Information om annonser online:
I Vi i Kista, Vi i Rinkeby och Vi i Tensta
I hela Stockholmsområdet

Direktpress
Vi i Kista, Vi i Rinkeby och Vi i Tensta ingår i DirektPress-gruppen. Mer information om DirektPress hittar du  här.

SprintAd Medienätverk
Med vårt säljbolag SprintAd kan du boka regionala och rikstäckande annonskampanjer. Läs mer om SprintAd  här.