Starka individer. Kursat Essen och Hazem Achkoudir vill fler unga som engagerar sig i området. Foto: Sabina Arvidsson

"Jobba med oss för bättre Rinkeby"

Ungdomsorganisationen Megafonen startar verksamhet i Rinkeby. De vill att unga ska organisera sig för att få inflytande över de politiska besluten.


De senaste åren så har Rinkeby drabbats av flera viktiga nedläggningar varav bankomater och viktiga kommunala platser såsom arbetsförmedlingen, stadsdelsförvaltningen och posten.
Även Bredbyskolan ska läggas ner. Detta har lett till att de boend i Rinkeby är tvungna att åka ut från området för att utföra dagliga ärenden och det försvårar det för många människor.

I Rinkeby finns det goda människor och föreningar som jobbar emot detta. De gör allt i sin kraft för att kunna hjälpa ungdomar och boende i området så att de får en lättare och rättvisare livsvillkor. Det är viktigt att denna information når ut till alla boende så att vi tillsammans kan vara med och påverka området på bästa sätt.

Megafonen är en organisation som jobbar för ungdomarnas och områdets bästa lösningar.  Megafonen är en öppen god kraft som välkomnar alla som är intresserade av att hjälpa till i upprustningen av sitt område med olika idéer och projekt.
Nu är det dags för Rinkeby att starta upp med denna politiska och sociala verksamhet. vi har fått hjälp utav de goda krafterna från närförorten Husby och tillsammans så ska vi jobba emot de problemen som finns i      Rinkeby.

Megafonen är en växande rörelse som behövs i Rinkeby för att organisera folk och skapa en positiv förändring som Rinkebyborna kan stå för. Vi har länge förlitat oss på våra politiker men ständigt blivit besvikna. 
Vi har Sveriges största arbetslöshet, skolresultaten för eleverna försämras varje år och segregationen är som värst i våra områden.

Vi välkomnar alla ungdomar från just Rinkebyområdet som är trötta på denna samhällsutveckling och som har en vilja att skapa bättre förutsättningar för oss alla i Rinkeby. 
Megafonen är en öppen verksamhet för ungdomar att tycka till och kreativt arbeta med politiska aktioner och sociala projekt för att hjälpa området. Det kan till exempel vara läxhjälp, föreläsningar, utbildningar eller demonstrationer där vi påverkar beslutsfattare.

Rinkeby har länge drabbats av nedläggningar och det är svårt för oss som individer att göra skillnad. Men om vi gör det tillsammans blir vi starkare och då är det lättare för oss att påverka de viktiga resurserna. Vi måste se till att resurserna läggs på det behövande och inte på onödiga saker som andra bestämmer åt oss.

Problemen i Rinkeby är många, och det kommer allt fler med tiden. Därför är det viktigt att vi har en stark     organisation som tillsammans är aktiva och jobbar för bättre alternativ och lösningar som skapar en bättre liv och framtid för oss som växer upp i Rinkeby. Vi behöver starka individer som arbetar kollektivt eftersom ju fler vi är desto starkare väger våra röster och handlingar.

Kursat Essen
Hazem Achkoudir
Megafonen Rinkeby

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.