Balingsnäs förskola. En av många fastigheter där Huge inte lämnat in godkänd ventilationskontroll. Anledningen är att kommunen planerar en utbyggnad av förskolan. Foto: Sara Ringström

Skolor med dålig luft i Huddinge kan ge böter

Idag rymmer många av Huddinges förskolor och skolor fler barn och elever än de var byggda för. Nu kräver kommunen att Huge och flera andra fastighetsägare visar papper på en godkänd ventilation. Annars väntar böter.

  • Publicerad 12:05, 20 mar 2017

En översyn som förskolenämnden gjort visar att 43 av 78 förskolor har brister med inomhusklimatet.

Även hälften av kommunens grundskolor rapporterar problem med ventilationen. Mer än 10 grundskolor klarar inte kraven som ställs i de lagstadgade obligatoriska ventilationskontrollerna (OVK).

Nu skärper natur- och byggnadsnämnden sin tillsyn, som enligt lag är skyldig att begära protokoll på utförda kontroller. Nämnden har tidigare slarvat med detta och länge legat efter i tillsynen.

Kommunens egna fastighetsbolag Huge har till exempel inte lämnat in protokoll för flera fastigheter. Så har det sett ut i flera år.

– Huge har varit medvetna om problemet under en längre tid och haft en dialog med kommunen. Men de har inte förmått sig att ordna upp det. Till slut kommer vi till en punkt där barn och ungdomars hälsa måste ges större betydelse än dialog, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

25 000 per fastighet

Om Huge inte lämnar in protokoll för 13 fastigheter inom tre månader krävs de på viten om 25 000 kronor per fastighet.

Det gäller bland annat Trångsundsskolan. Juringe skola och förskola i Segeltorp. Delar av Östra grundskolans lokaler i Skogås. Förskolan Balingsnäs och Gräshoppan i Stuvsta. Huddingehallen och Björkängshallen. 196 bostäder på Duvbergsvägen i Vårby gård.

Enligt Huge har de koll på bristerna. Orsaken till varför de inte åtgärdats i tid varierar.

– I vissa fall har vi helt klart legat efter med att åtgärda de brister som tidigare OVK pekat på. Men vi är på det och är redan igång med att åtgärda flera fall. En del måste vänta till sommaren, när det inte finns barn och personal i lokalerna, säger Cristina Gonzalez Pons, kommunikationsansvarig på Huge.

Större ombyggnationer

I andra fall finns en dialog med kommunen om större ombyggnationer. Till exempel planeras Balingsnäs förskola att byggas om. Likaså Kungsklippeskolan, som också haft problem med ventilationen.

– Vi väntar på den gemensamma dialogen. Vi kan inte göra onödiga investeringar som ändå måste förändras i närtid.

Utmaningen ligger både hos kommunen och hos Huge:

– I vissa fall har verksamheten förändras sedan skolan byggdes, med fler barn och personal.

Fler vitesföreläggande kan komma att delas ut på nästa nämndmöte.

– Nästa vecka får kommunen ett svar med alla planerade åtgärder och tider, för att få en samlad bild av det som sker, säger Cristina Gonzalez Pons.

Ventilationskontroll?

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska utföras enligt plan- och bygglagen.

Kontrollen utförs av en certifierad kontrollant och återkommer med jämna intervaller.

Om kontrollanten finner allvarliga fel kan den underkänna systemet. Fastighetsägaren måste då åtgärda problemet inom utsatt tid.

Om detta inte görs kan kommunens byggnadsnämnd utdöma ett föreläggande av vite (böter).

Natur- och byggnadsnämnden i Huddinge har nyligen skärpt sin tillsyn, som släpat efter i flera år.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.