Bättre trafik vid Stockholmsarenan

Boende och besökare som kör bil till och från Globenområdet kommer få lättare att ta sig till och från området. Detta då det nu bildas två separata körfält.

· Publicerad 13:32, 23 apr 2012

Förra veckan startade trafikkontoret arbetet med att bygga en egen körfil från Nynäsvägen, för trafik in i Globenområdet. 

Sofielundsrondellen, som leder trafiken från Nynäsvägen in i Globen- och Enskedeområdet, ska få förbättrad tillgänglighet. Från och med oktober kommer Enskedebor och evenemangsbesökare inte längre behöva trängas med varandra.

Comments powered by Disqus.