Ansvarig. Dan Gahnström (MP) är avgående ordförande för Tekniska nämnden, som kan komma att nekas ansvarsfrihet. Foto: Arkivbild

Bristande styrning i Botkyrka. Gahnström (MP): "Klart jag har ett ansvar"

Tekniska nämnden i Botkyrka, ledd av det avgående kommunalrådet Dan Gahnström (MP), bör inte beviljas ansvarsfrihet, anser kommunens egna revisorer. I ett beslut i onsdags kritiseras nämnden för ”bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten”.

  • Publicerad 16:30, 15 apr 2016

Alla partiers representanter i revisionsgruppen står bakom yrkandet att neka ansvarsfrihet för tekniska nämnden. Kommunens övriga verksamhet beviljas däremot ansvarsfrihet.

– Det är klart att jag har ett ansvar. Det som borde ha varit bättre är rapportering och beslut i nämnden. Men i allt väsentligt har nämndens arbete fungerat väl. Jag tycker att revisorerna kommit fram till en felaktig slutsats, säger Dan Gahnström till Dagens Nyheter.

En rapport från revisionsfirman PWC riktade i vintras hård kritik mot tekniska nämndens bristande kontroll i samband med stora fastighetsinvesteringar under de senaste åren. Kostnader har budgeterats fel och slutredovisningar har saknats för projekt som sammanlagt kostat hundratals miljoner kronor (se också faktaruta).

Det är kommunfullmäktige som nu ska nu fatta beslut i frågan om ansvarsfrihet ska beviljas. Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S), kommenterar:

– Det är naturligtvis viktigt för mig att styrningen fungerar och jag kan hålla med om de hade behövt fatta tuffare beslut. Tekniska nämnden ska nu svara på revisorernas skrivelse och jag vill invänta vad de säger innan jag tar ställning, för att få en mer heltäckande bild, säger hon.

Dan Gahnström slutar den 28 april sitt jobb i Botkyrka för att istället börja i regeringskansliet, som särskild samordnare för etablering av nyanlända.

Hård revisorskritik

Ur revisionsrapporten från november 2015:

Slutredovisningar av investeringsprojekt sker ännu inte i enlighet med de krav som ställs i det av kommunfullmäktige fastställda redovisningsreglementet.

Exempelvis blir investeringsprojekt över gällande beloppsgränser inom va-området inte alls slutredovisade, vilket är oacceptabelt inte minst pga deras ekonomiska omfattning. Budget inkl ombudgeteringar för dessa projekt uppgår 2015 till 208,5 mnkr och utfallet t o m 2014 är 95,9 mnkr.

Vidare kan vi konstaterat att det finns exempel på slutredovisningspliktiga projekt inom lokalförsörjning och fastighet som tagits bort, från nämndens investeringsredovisning, trots att de inte slutredovisats, vilket är oacceptabelt. 

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Ibrahim Baylan (S) om sin uppväxt i Norsborg: "Jag brukade skolka och samla tomburkar"

Nyheter Norsborg gav mig en trygg uppväxt. Men det var också ganska begränsande. Man pratade inte om möjligheterna utanför.’’ Huddingebon Ibrahim Baylan (S) är regeringens samordingsminister med uppdrag att...fredag 21/4 16:50

HELA LISTAN: Staten satsar på 22 cykelvägar i Huddinge

Nyheter 22 cykelvägar ska byggas, breddas eller förbättras i Huddinge. Och Flemingsberg ska få ett underjordisk cykelgarage med plats för 3500 cyklar.fredag 21/4 12:02

Börshajen från Fittja får pris av Kungen

Nyheter Hon har lärt tusentals unga runtom i landet hur man blir en börshaj. Nu tar Andra Farhad, börshajen från Fittja, emot kungens Kompassrosstipendium för sitt arbete.torsdag 20/4 16:16

Efter Citybanan: Huddinge önskar snabbtåg även till Skogås

Nyheter Huddinge och Flemingsberg ska få 5-minuterstrafik med Citybanans nya snabbtåg. Stuvsta, Trångsund och Skogås blir utan extra avgångar. Nu vädjar Huddinges politiker till SL att snabbtågen även ska...tisdag 18/4 19:06

Här gör eleverna upp med våldet i skolans korridorer

Nyheter Vem sätter stopp? Stök, knuffar och taskiga kommentarer. Skojbråk kan snabbt bli till allvar i skolans korridorer. Ingen vill egentligen ha det så här, menar elever på Vårbyskolan. Ändå är det svårt att förändra. Vem...lördag 15/4 10:57

Små lokala stridsfrågor - en svår balansgång för Huddingepartiet

Nyheter Huddingepartiet gör politik av de små lokala frågorna och vill vara en röst åt kommuninvånarna. Men att sitta i kommunledning innebär också att det ibland ändå blir nobben mot den lokala opinionen.lördag 15/4 10:39

10 år efter folkomröstningen: Drevvikenpartiet vill fortfarande dela Huddinge

Nyheter Ett lokalt parti som fiskar röster i känslan av att känna sig bortglömd i Skogås, Trångsund och Länna. Drevvikenpartiet är med och styr en kommun som de allra helst vill bryta sig loss ifrån.lördag 15/4 10:27

Lång väntan när Fas 3 stoppas: "Många sitter bara hemma nu"

Nyheter Fas 3, åtgärden där långtidsarbetslösa placerats, avvecklas i snabb takt. På Hela Människan och Verdandi oroar sig deltagare och personal för att arbetslösa nu blir helt utan stöd i omställningen. –...torsdag 13/4 13:53