Foto: Anders Walldén

Flera villkor ställs på den som vill köpa Villa Skoga

Att Villa Skoga ska säljas är klart, men inte ännu till vem. Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett antal villkor som ska uppfyllas för att man ska få köpa huset.

  • Publicerad 20:37, 5 nov 2017

Ett villkor som ställs på köparen av Villa Skoga är att det görs en ändring i detaljplanen. Upplands-Bro kommun vill nämligen behålla parkeringsplatserna utanför i sin ägo. Det som ska säljas är huset och tomten runt omkring.

Nästa villkor är att köparen ska åta sig att renovera Villa Skoga. Enligt den besiktning kommunen gjorde 2016 är fastigheten i dåligt skick. De akuta renoveringskostnaderna beräknas uppgå till cirka fyra miljoner kronor och utöver det tillkommer kostnader för verksamhetsanpassningar.

– Inget parti har tagit ansvar för att rusta upp Villa Skoga. Huset har bara stått där, säger Camilla Jason (S), kommunstyrelsens ordförande.

Allmänhetens tillgång

Upplands-Brohus kom med en begäran om markanvisning för att riva.

– Men så en fredag förra året kom det in person som sa att han var intresserad av att köpa. Jag tänkte att vi kan väl pröva det då, säger Camilla Janson.

Nu finns det fyra intressenter som kan tänka sig att köpa Villa Skoga.

Syftet med det här markanvisningsavtalet är att dels att kunna bevara Villa Skoga och dess karaktär, men också för att ge möjligheten att använda byggnaden till något annat än allmänt, som till exempel bostadsändamål eller kontor.

– Självklart ska köparen kunna driva en verksamhet som är lönsam, men i nästa steg när vi går vidare till försäljning vill vi även att det ska finnas möjlighet för allmänhetens tillgång till delar av huset, säger Camilla Janson.

Villa Skogas pris:

Villa Skogas värderas till 5,2 miljoner kronor.

Priset är beräknat med tanke på renoveringsbehoven.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Fredagens blåljus: 35-åring fyllde protokollet

Två kontroller polis gjorde av personer i Bålsta gav resultat på fredagen.lördag 17/2 10:46

Zalandos lager klart först efter sommaren

Zalando räknar med att nya lagret i Brunna står klart efter sommaren. Hittills är lite mer än 100 personer rekryterade, till ett arbetslag som ska bli omkring 500.lördag 17/2 10:00

Senaste numret

Bålstabladet