Fotografiska anser att den digitala skylten vid entrén behövs för att folk ska hitta till museet, särskilt när Slussen byggs om. Men staden vill att den plockas ner. Foto: Max Plunger

Fotografiska i stor skyltstrid med staden

Den stora reklamskylten på Fotografiskas fasad måste tas ner. ”Trafikfarlig” tycker staden. Men Fotografiska anser att skylten är "en av de viktigaste förutsättningarna" för att museet ska kunna vara kvar i hamnen.

  • Publicerad 18:00, 1 jun 2017

Ovanför Fotografiskas entré sitter en stor digital skylt som växlar bilder med reklam för museets verksamhet men tiden har löpt ut för skyltens tillfälliga bygglov.

Museet vill ändå ha skylten kvar eftersom Fotografiska anser sig ha ett stort behov av att synas, särskilt under tiden som Slussen byggs om.

– Den här skylten är en av de viktigaste förutsättningarna för oss för att kunna vara i hamnen, säger Margita Ingwall, kommunikationschef på museet.

Slussenkaos – då kan du få skjuts till Fotografiska

"Trafikfarlig" och "dominerande"

Men skylten har mött starkt motstånd från flera håll i staden. Skönhetsrådet tycker att den stör upplevelsen av vattenrummet, hamninloppet och kajen. Stadsmuseet anser att den förvanskar det gamla tullhuset och trafikkontoret säger nej till skylten eftersom ”elektroniska bildväxlande skyltar bör undvikas ur trafiksäkerhetssynpunkt intill större gator och komplexa trafikmiljöer" som Stadsgårdsleden.

Trafikkontorets invändning och det faktum att två klagomål skickats in till staden om att skylten lyst starkt och bländat trafikanter avgjorde frågan för stadsbyggnadsnämnden.

Trots att Fotografiska sänkt ljusstyrkan tycker stadsbyggnadsnämnden att skylten är olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt och att den är ”mer dominerande på platsen” än staden kunnat ana. Så stadsbyggnadsnämnden beslutade förra året att Fotografiska inte skulle få ett nytt tillfälligt bygglov.

Domstol ger staden rätt

Fotografiska tog strid för skylten och överklagade beslutet men staden får nu rätt av mark- och miljödomstolen som i en ny dom slår fast att ett tillfälligt bygglov inte ska ges.

Enligt domen att det är klart att Fotografiska inte är på väg att flytta från tullhuset och att behovet av reklam för museet inte kommer att upphöra. Alltså är det inte en tillfällig åtgärd och ett tillfälligt bygglov kan därför inte ges.

Domarna från länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen slår också fast att ett permanent bygglov inte bör ses som ett alternativ eftersom byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. En permanent skylt strider mot förvanskningsförbudet, enligt länsstyrelsen.

Fotografiska ger inte upp

Men Fotografiska hoppas trots allt på att skylten ska få hänga kvar.

– Nu är det bara att få till permanent bygglov. Det sköter hamnen med stadsbyggnadskontoret, säger Margita Ingwall, kommunikationschef på museet.

Lång omväg till färjor och museum – trappor till Stadsgårdskajen stängs av

Men Stockholms hamnars pressansvarige Ingrid Hansson uppger att hamnen inte kan påverka beslutet om skylten, även om Fotografiska är en viktig hyresgäst för hamnen.

Fotografiska vill inte lämna någon ytterligare kommentar.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.