Här ska cyklisterna bestämma i trafiken

Söder ska bli en experimentverkstad där nya trafiklösningar för cyklister testas. Bilfiler görs om till cykelbanor på Götgatan och Sankt Paulsgatan blir cykelgata.

Redan för några veckor sedan kunde Södermalmsnytt avslöja att det fanns planer på att möblera om Götgatan. Nu är det klart att bilisterna får maka på sig till förmån för cyklister och fotgängare redan nästa år. Två bilkörfält i vardera riktningen mellan Ringvägen och Folkungagatan försvinner, gatuparkeringen flyttas ut och cykel- och gångvägen breddas.
Under våren och sommaren ska gatuutrymmet omfördelas på prov. Samtidigt som försöket pågår ska trafik- och renhållningsnämnden också titta på hur en långsiktigt hållbar trafiklösning kan se ut.
Innan året är slut ska ett beslut tas.
– Vi drev vårt förslag med framgång i budgetförhandlingen. Till att börja med blir det ett försök som vi kommer att arbeta för att permanenta, säger stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C).

Drar i gång 2014
Försöket blir en del i stadens satsning på nya trafikplaneringstekniker där cyklingen sätts i fokus. På Södermalm ska projektet ”Testplats cykel” dra i gång under 2014.  
– Vi vill i samarbete med forskare på Vinnova testa nya lösningar i gatumiljön i området kring Götgatan, ett stråk som är väldigt cykelintensivt, säger Per Ankersjö.
En annan del som föreslås i projektet är att göra Sankt Paulsgatan till en cykelfartsgata, där cyklister får företräde framför bilister och där hastigheten anpassas efter cyklisternas framfart. Cykelfartsgator har testats i Linköping och i Göteborg och nu vill Per Ankersjö att Stockholm följer efter för att öka framkomligheten för cyklisterna.
– Bilar förbjuds inte men all trafik på gatan anpassas efter cyklingen. Jag upplever att det finns en stor acceptans hos Söderborna för cykling och förändringar så därför vill vi testa nya lösningar här, säger Per Ankersjö.
En tredje försöksplats på Söder föreslås bli Skanstull där Götgatan och Ringvägen korsar varandra. Här ska staden och forskarna studera hur trafiksituationen kan göras säkrare för högersvängande cyklister.
– De få gånger cyklister dör i Stockholmstrafiken är när bilar och lastbilar prejar cyklister när båda svänger höger. I den här korsningen vill vi testa ny teknik för att göra högersvängarna tryggare, säger Per Ankersjö.

Kan gå på export
”Testplats cykel” är ett tvåårigt projekt, där både företag och Söderbor som rör sig i området ska få tycka till om förändringarna. Blir de nya lösningarna lyckade ska de gå på export.
– Jag hoppas att vi får till lösningar som vi kan ha användning av på fler andra ställen i staden och att de även kan intressera andra städer i världen, säger Per Ankersjö.

Här genomförs cykelexperimenten


(klicka på bilden för större version)

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.