Hemtjänst Lex Sarah-anmäld

Olivias hemtjänst Lex Sarah-anmäler sig själva sedan en kund med mycket stora behov blivit utan hjälpinsatser.

En anhörig till en person med behov av hemtjänst på Kungsholmen uppmärksammade att Oliva hemtjänst missat att besöka brukaren under en morgon. Missen skapade olägenhet då brukaren har stort behov av insatser så som hjälp med hygien, frukost och medicinering för att klara det dagliga livet.

Företaget ska återkomma till Socialstyrelsen med vad man ska göra för att inte händelsen ska upprepas.

Comments powered by Disqus.