I stället för jobb, bostäder. Här, i Årstabergs företagsby, vill Söderport Fastigheter bygga 500-800 bostäder. Dessutom vill man bygga 200 bostadsrätter vid Sjöviksbacken. foto: andreas jennische Foto: Andreas Jennische

Industrierna ut - bostadskvarter in

Från industriområde till nya fräsiga bostadskvarter. Nu smids planer på 500-800 nya bostadsrätter intill Årstabergs pendeltågsstation. Ytterligare 200 bostadsrätter planeras på en industritomt på Sjöviksbacken.

· Publicerad 10:42, 15 jun 2012

Det är två stora bostadsprojekt det handlar om. Det är tomträttshavarna som i dagsläget har industrifastigheter på platserna som vill riva nuvarande bebyggelse för att bygga nya bostadsrätter på platsen i stället.

Liljeholmen 2.0
Initiativen betyder att nya Liljeholmen går in i fas 2.0. Det här är tidigare orörda industri- och arbetsplatskvarter som tomträttshavarna nu vill ändra detaljplanerna för så att de kan göras om till bostadskvarter.
Det aktuella området i Årstaberg är det som kallas Årstabergs företagsby och som ligger mellan Årstabergsvägen, Årsta skolväg och Årstabergs pendeltågsstation. Nya bostäder här betyder att de relativt nybyggda bostadskvarteren på Nybodahöjden byggs ihop med ett nytt bostadsområde som sträcker sig ända ner till pendelstationen.  – Det här ligger i linje med det stadsutvecklingsprogram för Liljeholmen som togs fram 2000. Där framgår att staden ska undersöka alla möjligheter att bygga bostäder i det här området, säger Lars Fyrvald på exploateringskontoret.

Ultimat för bostäder
Enligt Susanne Essehorn, vd för Söderport Fastigheter AB, är industrifastigheterna fullt fungerande och lönsamma men läget är ultimat som plats för nya bostäder i en stad som växer som Stockholm.
– Området ligger nära stan, har nära till vatten och kommunikationsläget är otroligt bra, säger hon.
Söderport Fastigheter AB är inte den första fastighets-ägaren som velat genomföra en omställning från industrier till bostäder i Årstaberg. Nytt för den här gången är att Stockholms stad ska pröva om det hela är praktiskt möjligt.
– Även om planerna befinner sig i ett väldigt tidigt skede har vi kommit ett steg längre än vad tidigare fastighetsägare gjort, säger Susanne Essehorn.  

500–800 nya bostäder
Den aktuella marken innefattar cirka 40 000 kvadratmeter och rymmer enligt preliminära beräkningar mellan 500 och 800 nya bostäder.
Söderport Fastigheter innehar stora bestånd av industrifastigheter i södra Storstockholm och bedömer att de verksamheterna som ligger i Årstaberg i dag kan evakueras inom det egna fastighetsbeståndet.
Viss verksamhet kan möjligtvis flytta tillbaka då bottenvåningarna i de nya bostadshusen ska bli verksamhetslokaler.
Stadsliknande bebyggelse
– Vi har ännu inte tittat på några detaljer när det gäller utformning men vi tänker oss stadsliknande bebyggelse, säger Susanne Essehorn.
I Liljeholmen har fastighetsbolaget Fastighets AB Sången liknande planer för en industrifastighet på Sjöviksbacken. Här vill bolaget riva byggnaden och ersätta den med cirka 220 bostadsrätter, kontor och en skola.

Comments powered by Disqus.