"Vaccin ger inte autism", säger smittskyddsläkare Per Follin. Foto: Karoline Montero Araya

Läkare manar till lugn efter tionde fallet av mässlingen i Stockholm

Stockholm har drabbats av mässlingsutbrott. Tio fall har konstaterats. Smittskyddsläkaren Per Follin tror inte att utbrottet är över. "Men vi vill inte skapa panikstämning", säger han.

  • Publicerad 08:00, 18 mar 2017

Tio fall av mässlingen under en och en halv månad – smittskyddsläkaren Per Follin bekräftar att Stockholm har fått ett mässlingsutbrott.

Och han tror inte att utbrottet är över ännu.

– Men vi vill inte skapa panikstämning. Vi har en hög vaccinationstäckning i Stockholms län bland tvååringar. Den ligger på 97 procent och det ger en flockimmunitet. När man har flockimmunitet finns ingen grogrund för ett stort utbrott, säger han.

För sent för vaccin

De senaste tre personer som smittats av mässling bor på Järvafältet. Och det besvärliga denna gång är att det ena barnet gått i förskola i Husby under tiden som hen var smittbärande.

– I det här fallet fick vi reda på det för sent, vilket innebär att vi inte kan ge någon behandling. Vi har gett information till de föräldrar vars barn inte är vaccinerade – att barnen kan ha varit utsatt för smittrisk och att de ska hålla uppsikt över deras allmäntillstånd.

Fler smittade av mässlingen – föräldrar uppmanas vaccinera

Mässlingen visar sig till en början som en förkylning – hög feber, rinnande näsa, torrhosta och röda ögon. Efter fyra till fem dagar kommer de första utslagen i ansiktet, som sedan sprider sig över kroppen.

– Skillnaden mot en vanlig förkylning är att barnen blir väldigt påverkade av den höga febern kombinerat med en allmänpåverkan, säger Helena Martin, barnhälsovårdsöverläkare på Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län.

Liberalerna vill stoppa ovaccinerade barn på förskolan

Flera följdsjukdomar

Mässling smittar fyra dagar före utslagen och fyra dagar efter att de framträtt. Vaccin kan ges under 72 timmar från att man blivit utsatt för smitta. Kommer man in efter det kan immunglobelin ges, men efter sex dagar finns ingen behandling.

– Då får man se om man blir sjuk eller inte och se hur förloppet utvecklar sig.

Det allvarliga med mässlingen är de många följdsjukdomarna. Lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation är vanliga.

– Det man fruktar mest är hjärninflammation, SSPE, som är en komplikation till mässlingen. Den kommer flera år efter mässlingen och innebär hjärnskrumpning, säger Helena Martin.

Misstänkt fall på SÖS var inte mässling

Vaccin från 18 månader

Barnhälsovårdsenheten håller daglig kontakt med Smittskydd Stockholm. I de områden där fall av mässling förekommer finns möjligheter att vaccinera barn under 18 månader, då den första dosen ges i vanliga fall.

– Man kan få vaccin från 12 månader. Ännu finns inga råd om att vaccinera barn under 18 månader i andra delar av Stockholm, men vi vet inte vad Smittskyddet kommer säga om två eller tre veckor, säger Helena Martin.

De föräldrar som valt bort vaccin för sina barn, men som ångrar sig, ska höra av sig till sin BVC, enligt Helena Martin.

– Det är aldrig för sent för att ge vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Det är den öppningen vi har mot föräldrar som inte vill vaccinera sina barn. Vi måste respektera att man har olika åsikter. Vi kan ge saklig information, men vi vill behålla föräldrarnas förtroende. BVC är så mycket mer än bara vaccination, säger hon.

Misstänkt mässlingsfall på SÖS

Att vaccin skulle vara farligt säger både Per Follin och Helena Martin ett bestämt nej till.

– Vaccin mot mässling ger inte autism. Det finns inga belägg för det, tvärtom. Den vetenskapliga artikeln var förfalskad och är tillbakadragen. Läkaren som skrev den har förlorat sin läkarlegitimation.

Vad säger du till dem som tror att mässling stärker immunförsvaret?

– Vart femte barn globalt dör av sjukdomen. Och 30 procent av dem som får den får en komplikation. Man ska ha respekt för sjukdomen. Det finns en anledning till att vi har börjat med vaccination mot mässling, säger Per Follin.

Vad ska man vara uppmärksam på om man har ovaccinerade barn?

– Om man har varit utomlands och barnet får snuva, hög feber och luftrörsbesvär bör man ta kontakt med vården, säger han.

Men man bör ringa in först till den vårdenhet man vill åka till, så att ett eventuellt vårdbesök sker under kontrollerade former, enligt Per Follin.

Vaccin mot mässling sedan 1971

Man började ge vaccin mot mässling 1971.

1974 startade man med vaccin mot röda hund.

Det vaccin som ges i dag – MPR, som ger skydd mot mässling, påssjuka och röda hund – börjades ges 1982.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.