Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) till Alholmen hoppas få folket med sig på en bro till en av öarna i Årsta holmar åtminstone. Foto: Andreas Enbuske

Per Ankersjö satsar på Alholmen

Glöm spontanbesök på Bergholmen och Lillholmen. Nu vill Per Ankersjö (C) bara öppna upp en av Årsta holmars öar, Alholmen, för flanörer och picknicksällskap.

Det är den västligaste ön Alholmen som besökare till Årsta holmars gästhus lägger till vid och stiger i land på. Den gamla gula 1700-talsgården hade stora grönsaks- och fruktodlingar här fram till mitten av 50-talet, sen blev Alholmen plats för varvsverksamhet och båtklubb, innan kursgården tog över.
– På Alholmen har det länge varit en mänsklig aktivitet och så är det än i dag. Det här är inte en orörd plats som förstörs av att allmänheten kommer hit, säger stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C).
Han visar runt på Alholmen och påpekar att broarbetena, både bygget av nya Årstabron och renoveringen av den gamla, också har satt sina spår. Mycket av den gamla vegetationen har skövlats bort kring broarna. Kvar ligger prydliga jordytor där nytt gräs har såtts.
– När man pratar om Årsta holmar kan man lätt få intrycket av att alla tre holmarna är lika men i själva verket finns enorma skillnader, säger Per Ankersjö.

Myggig sumpskog
Han promenerar vidare genom den myggiga sumpskogen på Bergholmen och visar upp den smala stigen mot Lillholmen där den omtalade bäverfamiljen ska bo. Här är naturvärdena betydligt högre och mer sårbara, anser Per Ankersjö, som därför vill att en gångbro till Årsta holmar i första hand ska locka till spontanbesök på Alholmen, som lätt skulle kunna avskiljas från Bergholmen och Lillholmen med ett staket.
Till de här två mer isolerade holmarna skulle besökare antingen bara kunna komma under vissa tider på året eller så skulle besökare bara få gå hit tillsammans med en kunnig guide, föreslår Per Ankersjö.
– Då skulle man inte behöva stänga av hela bron stora delar av året. Man kan förstås aldrig vara helt säker på att ingen smiter över till de andra holmarna, men den som vill kan ju redan i dag ta båten och härja fritt där, säger Per Ankersjö.
Av Centerpartiets ursprungliga idé att anlägga badstrand, restaurang och klubb på holmarna, ett förslag som Per Ankersjö idag tar avstånd från, återstår nu alltså ett betydligt mer modest förslag. Stadsmiljöborgarrådet säger sig ha lyssnat till experterna och kritikerna.
– Lyssnar man inte som politiker blir man kortlivad. Jag har ändrat mig med respekt för de synpunkter som har kommit fram, säger han.

Tveklöst värt det
Frågan är om det då är värt den uppskattade notan på 40 miljoner kronor som en bro beräknats kosta, om Södermalmsborna ändå inte får tillgång till alla holmarna. Ja, svarar Per Ankersjö tveklöst, även om han tror att bron kommer att bli betydligt billigare. Den nya gångbron som ska byggas över Djurgårdskanalen kommer till exempel bara att gå på 15 miljoner kronor.
– Jag är skeptisk till kalkylen som bygger på vad det kostar att bygga en bro i allmänhet. Det specifika brobygget till Årsta holmar har inte undersökts än. Jag tror att det kommer att bli betydligt billigare än 40 miljoner, säger Per Ankersjö.

FaktaÅrsta Holmar

Årsta holmar består av tre öar:


Alholmen,
den västliga ön, består till största delen av odlingsmark.
Bergholmen, den mittersta ön, har skärgårdskaraktär.
Lillholmen är den östligaste ön och den minsta, har framför allt betesmark och öppna ängsytor.


Tidsplan

Hösten 2013. Trafikkontorets utredning om en gångbro till Årsta holmar blir klar. Ett inriktningsbeslut väntas tas i trafiknämnden
2014. Fördjupat program och projektering
2015. En gångbro byggs

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.