Ingen förtur. Syskonförturen gäller inte på Enskede byskola. Foto: Michael Toll

Platsbrist splittrar syskon

Dilek Baladiz har sin son på Enskede Byskola, men dottern kommer troligen inte att få plats till hösten. Skälet är att friskolor inte behöver tillämpa syskonförtur.

· Publicerad 09:04, 9 mar 2012

Tidningen Årsta/Enskede har tidigare berättat om att kön till skolorna i Enskede är så lång att många Enskedebarn måste gå i skolor i Bandhagen och Östberga. När eleverna tas in på de kommunala skolorna är det först syskonförtur som gäller och i andra hand närhetsprincipen.
Men det här måste inte gälla för friskolorna. De får bestämma själva vilka urvalskriterier de vill ha när det är fler sökande än platser på skolan. Den enda friskolan i Enskede som tar in barn i årskurs F-6, Enskede Byskola, använder sig enbart av kö-
datum när de tar in nya elever. Det gör att flera familjer som redan har barn på skolan inte kommer att få in det yngre syskonet.
– Det är katastrof att friskolorna får ha andra regler än de kommunala skolorna. Man tar för givet att syskonet kommer in, säger Dilek Baladiz, som har sin son i årskurs 2 på Enskede Byskola.

Försumlighet
Hon ansökte om plats för hans lillasyster 2009 och hon har nummer 43 i kön. Skolan har bara en klass per årskurs och just nu köar 150 barn till de 24 platserna i förskoleklassen.
– Jag vet inte hur vi ska göra. Sibel hade sett fram emot att gå i sin storebrors skola och med flera av kompisarna från dagis, och min son vill gå kvar där.
Många av föräldrarna i Enskede ställde båda sina barn i kö när skolan startade 2008 och det är de som nu får en plats till hösten, enligt Dilek. Hon har sökt i andra hand till Enskede skola, men där är kön så lång att Sibel troligen inte kommer in där heller.   
Enligt Dilek Baladiz är det här ett känt problem på skolan sedan ett par år och många familjer kommer att drabbas, både i år och nästa år. Föräldraföreningen har tagit upp saken med rektor vid ett flertal tillfällen och svaret de har fått är att skolan ”jobbar på det”. Men än har inget hänt.
– Man kan se det som försumlighet från vår sida, en miss när vi ansökte om att få driva skolan. På systerskolan, Vasa Byskola, har vi syskonförtur och meningen är att vi ska ha det även i Enskede, säger Gösta Rydell, vd för PPS AB som driver Enskede Byskola.
De ska nu kontakta Skol-
inspektionen för att se om det går att ändra i tillståndet så att de kan börja använda syskonförtur. Men det är oklart om det blir redan till hösten, enligt Gösta Rydell.
– Det hänger på myndigheterna hur snabba de är att ge ett okej.

Comments powered by Disqus.