"Brister". Det tog många månader innan händelserna på äldreboendet anmäldes. Foto: Doug Olson

Sextrakasserade boende - anmäldes först efter ett halvår

En boende på en demensavdelning sextrakasserade andra boende och personal sexuellt. Först efter ett halvår lex Sarah-anmäldes ärendet.

  • Publicerad 06:44, 28 dec 2016

En dement man på ett vård- och omsorgsboende i Vasastan har fysiskt och psykiskt trakasserat andra boende sedan i maj. Bland annat ska han ha tagit sig in i deras rum nattetid och dragit av dem täcket. Det lex Sarah-anmäldes den 25 november i år men händelserna har föregåtts av en rad tidigare incidenter, enligt anmälan.

Mellan maj och december journalfördes ett 30-tal incidenter. Mannen har tagit sig in till andra boende, skrämt dem eller tagit på dem i vad som förefaller vara i sexuellt syfte och låst in sig hos en boende och vägrat komma ut.

I augusti gjordes en riskanalys där man bland annat konstaterade att sannolikheten för att boende skulle skadas fysiskt och att personalen skulle bli utsatta för sexuella övergrepp var hög. Först en månad senare förstärktes personalstyrkan dagtid och i slutet av november även nattetid.

– Jag kan inte kommentera det enskilda fallet men generellt när det gäller personer med den här typen av problematik, som innebär nya behov och svårigheter allt eftersom, så försöker vi möta dem med nya åtgärder successivt, säger Susanna Halldin, chef på äldre- och socialtjänstavdelningen på Norrmalm.

Tre boende har varit särskilt utsatta, men det har inte alltid noterats vad som har inträffat. Enligt lex Sarah-utredningen är dokumentationen sparsam och ”svår att förstå".

– Det har funnits brister i dokumentationen och vi har vidtagit åtgärder. Man har gått igenom med personalen hur avvikelserapporter ska skrivas och det ska följas upp. Vi behöver kontinuerligt ha utbildningar i vad som gäller, säger Susanna Halldin.

Bemanningen mellan 21 och 07 har varit en person på 1,5 avdelningar vilket innebär att avdelningen där mannen bor stått obemannad en del av tiden under natten.

– Det har varit en dålig arbetsmiljö för både boende och personal men nu är miljön trygg igen, säger Susanna Halldin.

En ny behovsbedömning har gjorts av mannen som nu har beviljats rätt till profilboende med specialistkompetens.

Det inträffade innebär enligt utredningen ett allvarligt missförhållande och kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.