Små lokala stridsfrågor - en svår balansgång för Huddingepartiet

Huddingepartiet gör politik av de små lokala frågorna och vill vara en röst åt kommuninvånarna. Men att sitta i kommunledning innebär också att det ibland ändå blir nobben mot den lokala opinionen.

  • Publicerad 10:39, 15 apr 2017

– Vi är nära medborgarna. Vi har ingen rikspolitisk partipiska över våra huvuden som vi måste ta hänsyn till.

Det säger Lars Björkman, kommunalråd och gruppledare för Huddingepartiet, som med ett enda mandat är med och styr kommunen i koalition med allianspartierna och Drevvikenpartiet.

HP jobbar enligt egen utsago med de små lokala frågorna, som ändå berör.

– Ta genomfartstrafiken i Solgård till exempel. Vi lyssnar. Nu när vi fått upp skyltar upplever de boende att situationen blivit bättre.

Men att sitta i kommunledning innebär också att behöva ta beslut som inte alltid är populära lokalt. Det nya kultur- och kommunhuset vid Sjödalsparken är ett exempel. Ett förslag som HP röstade ja till, trots lokala protester mot att nagga parken i kanten.

Reaktionen förvånade

– Vi blev förvånade att reaktionen blev så negativ. Vi trodde att fler skulle tycka det var trevligt att utveckla Sjödalsparken. Nu är förslaget lagt på is, vi får se vad som händer.

En annan lokal stridsfråga är rivningen av det lilla huset känt som Stuvstas äldsta affärsbyggnad. Förra veckan klubbade fullmäktige den nya detaljplanen, med stöd av HP.

– Det visade sig att det inte varit så lätt att underhålla den där kåken, säger Lasse och fortsätter:

– Däremot har vi sagt att det nya huset måste smälta in i kulturmiljön i Stuvsta. Det är något vi kommer bevaka, när det blir aktuellt med bygglov.

Bor i Glömsta

Lasse Björkman bor själv i Glömsta. På 30-talet köpte många stockholmare fritidshus här.

– När vi flyttade in 2000 var det i princip landet. Det har hänt mycket sen dess. Idag är Glömsta ett villaområde som vuxit fram successivt. Och det växer fortfarande.

Precis som många grannar har Lasse nu styckat av sin tomt och bygger själv ut med en större villa.

– Vi trivs fortfarande jättebra. Det är nära till natur, som sjön Gömmaren. Det känns fortfarande som landet, men nära till stan.

Mycket på g

Mycket är också på g i framtiden. Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd ska gå förbi Glömsta.

– Att Trafikverket beslutat att dra vägen i tunnel genom Flemingsbergsskogen är stort för oss. Det är en fråga som vi drivit i partiet sedan den blev aktuell i början av 90-talet.

Då hette vägprojektet Södertörnsleden och planerades i ytläge, något som HP var emot.

– Vi har aldrig varit emot själva vägen. Alla som försöker ta sig fram på Glömstavägen i rusningstrafik förstår att den behövs.

Med en spårväg från Flemingsberg till Älvsjö via Glömsta kan vägen också dras i tunnel under ängarna i Glömstadalen. Här har kommunen lovat att utveckla en ny tät stadsdel, med plats för 6500 bostäder.

Klart för tunnel i Glömsta: Här planeras ny stadsdel med 6500 bostäder

Kommunen lovar också att bygga 18500 bostäder i spårvägens sträckning fram till 2035.

Hela listan: Här byggs 18500 nya bostäder längs med spårväg syd

Ny linje

Kanske visar detta också en ny linje för Huddingepartiet, som tidigare förespråkat en mer återhållsam linje när det gäller bostadsbyggandet.

– Spårväg syd ger bostäder i ett kollektivtrafiknära område. Vi har haft diskussioner i partiet om det här och kommit fram till att vi tycker det är bra.

Är det rimligt att Huddinge axlar det ansvaret?

– Visst hade det varit skönt att kunna slå igen stadsportarna och vrida om det stora låset och kasta nyckeln i Albysjön. Men det fungerar inte så. Stockholmsregionen växer. Huddinge är en del av den utvecklingen.

10 år efter folkomröstningen: Drevvikenpartiet vill fortfarande dela Huddinge

Glömstabo. Lasse Björkman utanför sitt nybyggda hus. Glömsta växer successivt till ett tätare villaområde.

Huddingepartiet

Huddingepartiet är ett lokalt självständigt politiskt parti bildat 1981.

Enligt egen utsago föddes partiet som en reaktion mot miljöförstöring, otidsenlig samhällsplanering och onödig byråkrati.

Partiets hjärtefråga är att stoppa de ”orättvisa” gatukostnader som läggs på enskilda fastighetsägare i samband med att kommunen bygger ut gator, vatten och avlopp.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.