Bidrag. Unga Örnar ansökte om 5000 kronor i föreningsbidrag, men föreslås få fyra gånger så mycket.

Spånga-Tensta stadsdel: Ge förening kopplad till (S) fyra gånger så mycket pengar som de sökt

En förening knuten till Socialdemokraterna får fyra gånger så mycket pengar som de ansökt om i föreningsbidrag av Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Samtidigt får andra sökande föreningar 0 kronor.

Tensta Unga Örnar, en förening som är knuten till Socialdemokraterna, sökte om 5 000 kronor i föreningsbidrag – men stadsdelsförvaltningen föreslår nu att de ska få 20 000 kronor. Samtidigt får flera föreningar, däribland Grannstöd Spånga-Tensta som sökte 40 000 kronor, avslag.

– Skälet till att de fått mer är att de har en omfattande verksamhet som är väldigt lokalt förankrad. De har en gedigen ansökan som pekar på att de lever upp till riktlinjerna. Egentligen är det naturligtvis så att man ska ta ställning till hur mycket föreningarna själva ansökt om, säger Jan Hellström, tillförordnad avdelningschef för stöd och processer på stadsdelsförvaltningen.

Men de har ju fått 15 000 kronor mer än vad de ansökt om, så det har man ju inte gjort i det här fallet?

– Nej, det har man inte gjort. Man har gjort en bedömning på föreningens aktiviteter och insatser. Handläggaren som hade hand om det här har slutat, men jag tycker inte att det finns någon mening att ge mer än vad en förening sökt för.

Ser ni inget problem i att de är bundna till ett parti?

– Nej, absolut inte. Det ingår inte en sådan bedömning i riktlinjerna. Förvaltningsförslag ska grunda sig på riktlinjerna som nämnderna tagit fram.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Anmälningar om barn som far illa i Hässelby-Vällingby ökar

Nyheter Högst i Stockholm Personal som jobbar med barn i Hässelby-Vällingby anmäler allt oftare till socialtjänsten att barn far illa. Stadsdelen ligger nu högst i Stockholm i antal orosanmälningar.måndag 29/5 17:10

Gamla servicehuset i Tensta blir hem åt nyanlända

Nyheter Det före detta servicehuset i Tensta blir hem åt 55 nyanlända familjer. Redan nu i sommar börjar de första flytta in.måndag 29/5 17:09