OMTYCKT. Råstasjön är ett omtyckt rekreationsområde för människorna i Solna och Sundbyberg. Foto: Leif Oldenburg

Spelet om Råstasjön - 800 miljoner i potten

Över 22 000 människor ha skrivit på protestlistan – men Solnas politiska majoritet vägrar stoppa planerna på att bygga 700 nya lägenheter. Råstasjöns framtid är utan tvivel den största symbolfrågan i Solna på många år. Nu går striden in i sitt sista avgörande skede efter nästan tio år av hemliga möten, rättegångar, sekretessbelagda dokument och överklaganden. Närmare 800 miljoner kronor ligger i potten. Det här är spelet om Råstasjön.

När Solnas karismatiske kommunalråd Anders Gustâv (M) sjösatte idén om en ny nationalarena och nya Arenastaden 2006 hade han knappast en tanke på att planerna nio år senare skulle dela kommuninvånarna i två läger.

Anders Gustâv anses av många vara ett lysande exempel på en typ av politiker som inte längre finns.

Han hade varit Solnas starke man under flera decennier. Han styrde med järnhand, inte många vågade sätta sig upp emot den storvuxne Gustâv. ”Men han jobbade alltid för Solnabornas bästa”, säger både partivänner och motståndare.

Råsunda, moderniserad till fotbolls-VM 1958, började förfalla och tog dessutom bara 32 000 åskådare.

Drömmen om en arena i europeisk toppklass började ta form i Solnas kommunalhus och på Svenska Fotbollsförbundet borta på Solnavägen. Anders Gustâv fick med sig både politiker och byggbolag på tåget – alla drog åt samma håll och entusiasmen var stor.

Men allting förändrades i mars 2006 när Anders Gustâv avled på ett flygplan på väg hem från en fastighetsmässa i Cannes.

De nya framtidsarkitekterna blev i stället hans politiska efterträdare Lars-Erik Salminen (M) och stadsdirektören Sune Reinhold. En viktig aktör skulle också bli Anders Ekegren (FP), ordförande i dåvarande stadsbyggnadsnämnden.

Sommaren 2007 träffar Salminen och Reinhold ledande företrädare för byggbolaget Peab under tennisveckan i Båstad. Byggbolaget står för notan.  Reinhold får samtidigt ett lönsamt extraknäck som konsult åt Peab. Han döms senare för grovt mutbrott. Salminen åtalas också men frikänns.

Sune Reinhold avlider sommaren 2013, Lars-Erik Salminen avgår som kommunstyrelsens ordförande efter mutskandalen vid årsskiftet 2011-12 och efterträds av Pehr Granfalk (M).

Ingen kommer någonsin att få reda på vad som hände och sades under några varma sommardagar i fashionabla Båstad. Många menar att planerna för en massiv exploatering av området kring Råstasjön drogs upp redan då och att det träffades hemliga överenskommelser som ligger inlåsta i kassaskåp här och där.

– Det omöjligt även för oppositionen att få se dokumenten. Man hänvisar till sekretess. Det är märkligt. Det är ju Solnabornas mark det handlar om, säger Ann Häggmark Bell i nätverket Rädda Råstasjön.

Anders Ekeren (FP) var ordförande i stadsbyggnadsnämnden fram till årsskiftet. Han medger att det finns sekretessbelagda överenskommelser – men att de saknar avgörande betydelse.

– Självklart finns de dokument som inte är offentliga. Så är det alltid när man träffar affärsöverenskommelser. Men allt väsentligt finns i kommunstyrelsens och fullmäktiges tidigare beslut, säger han.

Enligt Henrik Persson, kontaktperson för nätverket Rädda Råstasjön, gick det att hitta förslaget om en exploatering av Råstasjön redan 2007.

– Men förslaget var ordentligt dolt i en pdf-fil långt inne på Solna stads hemsida. För Solnaborna var det nästan omöjligt att hitta, säger han.

När planförslaget blev känt 2012 handlade det om 1 800 nya bostäder utefter sjöns östra strand. Enligt den dåvarande borgerliga majoriteten kom förslaget från tjänstemännen i förvaltningen.

– Jag tror knappast att Solnas tjänstemän arbetar fram en så omfattande plan utan att ha fått politiska direktiv, säger Thomas Magnusson, Vänsterpartiets gruppledare i Solna.

Nätverket Rädda Råstasjön bildades och samlade på några månader ihop 22 000 namnunderskrifter mot en exploatering runt Råstasjön.

Detaljplanen drogs snabbt tillbaka – och bantades till cirka 700 lägenheter. Tre månader före valet, i juni 2014, röstade Alliansen igenom detaljplanen.

Det är den detaljplan SOM fortfarande gäller – och som har överklagats till Näringsdepartementet och Mark- och miljödomstolen. Processen kan ta ytterligare ett år.

För den styrande Alliansen i Solna stad handlar det inte bara om att driva igenom en detaljplan som man av allt att döma tror på. Det handlar också om mycket pengar – hundratals miljoner kronor som i slutändan på något sätt ska betalas av Solnaborna. 

– Hela projektet vid Arenastaden har dragit på sig stora kostnader med alla investeringar i infrastruktur. Men marken vid sjön är värd mer än vi tidigare trodde, säger Anders Ekegren.

Totalt kan marken med byggrätter vara värd så mycket som 800 miljoner kronor för exploateringsbolaget Råsta Holding där Solna stad är minoritetsägare.  Om detaljplanen rivs upp och området blir naturreservat är marken inte värd en krona.

Anders Ekegren sticker inte under stol med att det kan bli en dyr affär för Solna om exploateringen inte genomförs.

– Då får vi ta fram ny likvärdig mark eller ersätta Råsta Holding med pengar, säger han.

Thomas Magnusson (V) kan bara se ett motiv till att Solna stads politiska majoritet kämpar så hårt för att driva igenom en exploatering vid Råstasjön.

– Min enkla teori är att det finns en totaluppgörelse om Arenan där bebyggelsen vid Råstasjön ingår som en del. Nu kör man vidare enligt ursprungsplanen. Mer komplicerat än så behöver det inte vara, säger han.

Relaterad information

Det här händer nu

Länsstyrelsens beslut att godkänna detaljplanen för cirka 700 lägenheter har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Sista instans är Mark- och miljööverdomstolen som kan bevilja prövningstillstånd.

Om Mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd kan hela processen ta ett år eller mer.

Eftersom länsstyrelsen på eget initiativ överprövade detaljplanen försöker nätverket Rädda Råstasjön också överklagats till regeringen, i det här fallet Näringsdepartementet.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.