Tvekan trots ”guldläge”

Efter år av konflikter, inklusive en husockupation, finns det i dag en helt annan förståelse för behovet av en träffpunkt mitt i Husby. – Jag har aldrig sett ett så bra läge, säger Björn Gardarsson från Folkets hus och parker.

Nu inleds processen till ett framtida Folkets hus mitt i Husby. Men det kan inte göras utan dig. så stod det i inbjudan från organisationen Folkets hus och parker, och en torsdag i slutet av februari ägde mötet rum i Husby träff. På plats fanns Husbybon och den lokala processledaren Melody Farshin, samt Jennie Dielemans och Björn Gardarsson från organisationen Folkets hus och parker.

– Vi äger inte hus, hus äger oss, sa Jennie Dielemans från Folkets hus och parker för att beskriva deras roll, som är att hjälpa och stötta lokala föreningar som vill driva egna Folkets hus.

Sedan en tid tillbaka, och på initiativ av lokala politiker, finns organisationen med i planerna för Husby träff. Men förutsättningen för att de ska kunna hjälpa till är att det finns ett starkt lokalt engagemang.
Steg ett är att det bildas en styrelse som består av kunniga duktiga människor som är välförankrade i området och i föreningslivet.
– Det är nyckeln, sa Björn Gardarsson.
Melody Farshin tror att det finns goda förutsättningar för ett Folkets hus i Husby, dels för att det är ett av Stockholms mest föreningstäta områden där många lägger ner mycket tid på ideellt arbete, men också för att det finns en historia av brustet förtroende mellan Husbyborna, kommunen och andra myndigheter; en historia som bland annat innehåller en husockupation (se faktarutan).

Om Husbyborna bestämmer sig för att gå samman och ta över huset, så kommer de också att få möjligheten att själva få bestämma vad lokalerna ska nyttjas till.
– Jag tycker att inflytande är den viktigaste grejen, sa Jennie Dielemans.
Och Björn Gardarsson är hoppfull inför framtiden:
– Jag har aldrig sett ett så bra läge där lokala myndigheter och fastighetsägare i dag har en stor förståelse för behovet av en sådan här mötesplats, sa han.

Men trots guldläget fanns en viss tveksamhet bland flera av mötesdeltagarna. Dels handlade deras tvekan om att lokalerna inte är anpassade för att kunna ge plats till många olika föreningar och verksamheter, dels handlade det om hur ett sådant hus ska kunna gå runt ekonomiskt.
– Det gäller att bädda bra för att det ska bli realistiskt och genomförbart, sa Björn Gardarsson.
Under våren kommer Melody Farshin att bjuda in till fler informationsmöten riktade till olika målgrupper.
– Jag är tacksam om ni sprider ordet, huset är för alla, sa Melody Farshin.
Förhoppningen är att det kan bli ett nytt möte i höst för att bilda en styrelse som kan ta över kontraktet på Husby träff.

Relaterad information

Kommande informationsmöten på Husby träff under våren:

21 april särskilt riktad till Järvas kvinnor
25 april Bytesdag med särskilt fokus på familjer

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.