POPULÄRT. Råstasjön är ett populärt promenadområde – särskilt under helgerna. Foto: Leif Oldenburg

Världsnaturfonden säger nej till byggplanerna vid Råstasjön

Världsnaturfonden, WWF, säger bestämt nej till Solna stads planer på att bygga 600-700 bostäder vid Råstasjön. I sitt remissvar till länsstyrelsen skriver WWF att Solna inte tagit tillräcklig hänsyn till miljö, djurliv och de farliga gaser som finns kvar i marken efter den nedlagda deponin.

– För oss har Råstasjön stor principiell betydelse. I flera år har vi kämpat för att bevara våtmarker nära tätorter. Råstasjön är dessutom en artrik sjö och viktig för Solnabornas friluftsliv, säger Ola Jennersten, biolog på Världsnaturfonden.

In i det sista filade WWF och Naturskyddsföreningarna i Stockholms län och Solna-Sundbyberg på sitt gemensamma remissvar till länsstyrelsen. Framför allt kritiserar man att det planerade byggprojektet bryter mot strandskyddet. Dessutom anser man att Solna stad förminskat riskerna med att bygga på en nedlagd soptipp.

Enligt en rapport från Statens Geotekniska Institut, SGI, måste marken saneras från explosiva gaser innan ett bygge kan påbörjas. Även efter byggtiden krävs regelbundna mätningar för att kontrollera att restgaser inte samlas i komprimerade utrymmen som exempelvis soprum. I extrema fall kan gaserna enligt SGI orsaka en explosion.

– Men allt handlar inte om teknik och riskbedömningar. Sjön är även viktig för kommande generationer i Solna. Unga människor måste ha tillgång till natur i sin närhet för att kunna förstå hur djur och växter fungerar, säger Ola Jennersten.

Tidigast i början på mars kommer länsstyrelsen ta ställning till om detaljplanen för Råstasjön ska rivas upp – eller om Solna stad får gå vidare och bygga som planerat.

Relaterad information

ÖVERKLAGAD DETALJPLAN
Den nedbantade detaljplan som alliansen i Solna drev igenom i fullmäktige i somras innebär att cirka 700 lägenheter byggs vid den östra delen av Råstasjön som ligger närmast Arenastaden. Enligt aktionsgruppen Rädda Råstasjön hotas ett värdefullt naturområde med flera sällsynta fågelarter om bygget blir verklighet. Drygt 22 000 personer har skrivit på en protestlista. Planen har överklagats till länsstyrelsen som tar beslut i början på mars.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.