Här ska det stå 200 husvagnar

Familjeparken i Hågelby ska skapa hundratals jobb och göra så att fler hittar ut i naturen.  Men protesterna är starka och kommunens egna miljökonsulter talar om ”stora negativa konsekvenser”. Peter Nyberg (S) menar att ekvationen ändå går ihop.

Hågelbyparken, mitt mellan Alby och Tumba, är Botkyrkas kanske mest omtyckta utflyktsmål. Här finns historiska byggnader, djur, dansbana, kafé och en ovanligt vacker park, alltihop inbäddat i ett böljande odlingslandskap med anor från bronsåldern.
– Inget är så rogivande som att gå här en sommardag och titta ut över rapsfältet. Men det unika öppna landskapet kommer att försvinna och ersättas med camping och stugbyar, säger Gunilla Nuse, som driver den kritiska Hågelbybloggen tillsammans med sin sambo Carl-Henrik Ramsey.

Fram till den 20 maj
kan alla Botkyrkabor skicka in synpunkter på utbyggnadens första etapp, som just nu ställs ut igen, eftersom detaljplanen fått bakläxa av Länsstyrelsen för vissa formella fel.
– Vi hoppas nu att så många som möjligt lämnar in synpunkter, oavsett om man är för eller emot, säger Carl-Henrik Ramsey.
Den första etappen innebär bland annat att det igenvuxna strandområdet mot sjön Aspen rustas upp och att ett orangeri och en byggnad för ”lekande lärande” byggs inne på Hågelbyområdet. Men det är framförallt det som sker utanför själva gården som kritikerna vänder sig mot:

  •  En ”småstad” med hus i tre till fyra våningar för bland annat uthyrningslägenheter, hotell, service och småbutiker byggs längs Skrävsta gårdsväg.
  •  Cirka 230 mindre uthyrningsstugor byggs på åkern norr om huvudbygganden.
  •  En 5-stjärnig camping med plats för cirka 210 husvagnar, husbilar och tält, anläggs på åkern närmast Skrefsta ridanläggning.
  •  En ny parkeringmed 465 platser byggs längs Älvestabäcken, närmast stora vägen. Därutöver kommer ett par hundra bilar för camping­gästerna, som ska parkeras ute på fältet.

Så vad är problemet med detta? Konsultföretaget Sweco, som gjorde den officiella miljö­konsekvensbeskrivningen på uppdrag av kommunen, är ovanligt tydlig:
”Planförslaget bedöms medföra stora negativa konsekvenser för landskapsbilden i det öppna kulturlandskapet. Dalgångens öppna landskap mellan Tullingesjön och Aspen försvagas…”
Det blir också ”stora negativa konsekvenser genom att upplevelsen av hela kulturmiljön påverkas när det öppna, storskaliga jordbruks- och säterilandskapet ersätts med stugor, camping och småstaden.”
”Fler kommer dit”
Peter Nyberg (S), ordförande i Botkyrkas samhällsbyggnadsnämnd, tror ändå att projektet går att förena med kommunens miljömål.
– Vi vet att projektet innebär en påverkan på landskapet. Men samtidigt gör vi så att betydligt fler än idag kommer att kunna komma ut i naturen. Och med hjälp av de synpunkter som kommit in från Naturskyddsföreningen och andra tror vi att vi har hittat en avvägning så att de negativa effekterna på miljö och landskap minimeras, säger han.

Relaterad information

Planen inte godkänd

  • Den första detaljplanen för Familjeparken antogs för ett år sedan, men överklagades till länsstyrelsen av bland andra Naturskyddsföreningen och Hågelby Ridsällskap.
  • Länsstyrelsen konstaterade att kommunen hade begått vissa formella fel, därför ställs planen nu ut igen. Beslut väntas tas i juni. Motståndarna kommer då att överklaga en gång till.
  • Därmed blir det Länsstyrelsen som ska ta ställning till vad som väger tyngst: intresset att bevara ett gammalt kulturlandskap eller Botkyrka kommuns önskemål att skapa en attraktiv familjepark. Det dröjer minst ett år, troligen längre, innan detaljplanen slutligen godkänns eller förkastas.

Åsikterna om bygget


Argument för:
 Ökad tillgänglighet. Åkermarken runt Hågelby får idag inte beträdas. När åkrarna blir en del av Familjeparken kan fler röra sig i det vackra landskapet. Fler kommer också att hitta in till naturreservatet innanför Hågelby.
 Social sammanhållning. En utbyggd park med fler besökare knyter norra och södra Botkyrka närmare varandra. Det blir ”en tydlig och inspirerande central mötesplats i kommunen”.
 Jobb och utveckling. Fullt utbyggd skapar Familjeparken cirka 150 jobb på årsbasis och drygt 800 säsongsanställningar. Det blir också ett uppsving för handeln i övriga Botkyrka och andra företag blir mer villiga att investera.

Argument mot:
 Det blir tvärtom minskad tillgänglighet och större social segregation i och med att en stor del av området blir avgiftsbelagt. Idag är det gratis för alla att vistas i Hågelby. Genom att åker­marken bebyggs och landskapet förändras försämras naturupplevel­sen för alla.
 Värdefull åkermark och ett historiskt kulturlandskap förstörs för alltid. Spridningen av växt- och djurliv försvåras.
 Det blir inte alls så många jobb som företrädarna säger. Inte ens Gröna Lund har så många anställda. Det finns inte heller några garantier för att jobben går till Botkyrkabor. Utbyggnaden leder till kraftigt ökad bilism som leder till sämre luft, bland annat i Alby.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.