Projektledaren stämmer kommunen

När de privata investerarnas representant i Hågelbyprojektet hotade att använda ”en välslipad yxa” utrustades delar av Botkyrkas kommunledning med personlarm. Konflikten är nu så allvarlig att hela den planerade utbyggnaden av Familjeparken är i gungning.

Upprepade motgångar har drabbat Familjeparken i Hågelby under året vilket har gjort de privata investerarna alltmer otåliga.
– Det handlar om 650 miljoner som ska plöjas ner i den första etappen. Det är ett finansiellt riskprojekt och varje försening kostar ytterligare miljoner. Mina uppdragsgivare förväntar sig att kommunen ska presentera en tydlig tidsaxel, men det har de fortfarande inte gjort, säger Staffan Holm, som lett projektet på den privata ­sidan sedan starten 2007.
Vid ett lunchmöte på Hågelby den 6 november mellan kommunledningen, Familjen Lindgren AB och det norska investmentbolaget Adolfsen Group var det meningen att osäkerheterna skulle redas ut. Enligt kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) var det ett fruktbart möte där båda parterna klargjorde sin ambition att gå vidare.

Men Staffan Holm mailade dagen efter till kommunens projektchef:
”Vi har haft genomgång i  Oslo idag av olika projekt inkl eländet i Botkyrka… gårdagens prestation från kommunens sida var sällsynt usel…jag har numera mandat att använda en välslipad yxa att hugga av all livsuppehållande verksamhet av patienten vid minsta ytterligare komplikation utan föregående ytterligare konsultation.”
– Det var dumt formulerat, jag ångrar det. Men det framgår ju ganska klart att det är projektet jag avser, ingenting annat. Det är helt ofattbart att de nu använder detta för att utmåla mig som en brottsling, säger Staffan Holm.
Orden om yxan tolkades nämligen bokstavligt av Botkyrkas kommunledning, som redan tidigare befann sig i konflikt med Staffan Holm kring ett stort, angränsande projekt i Eriksberg (se artikel intill).

Kommunens säkerhetschef kopplades in och tre chefer på kommunledningsförvaltningen försågs med personlarm och andra säkerhets­åtgärder. En av cheferna skickade den 25 november ut ett varningsbrev till andra företag i kommunen:
”Holm har via mail hotat och handlat på ett så sätt att kommunens säkerhetschef bedömt att det finns en reell hotbild… Om ni har kontakter med Staffan så är det bra att ni har kännedom om detta…”
Staffan Holm tänker nu väcka åtal mot kommunen för förtal. Sedan en dryg månad är han, på egen begäran, inte längre investerarnas representant utåt i kontakten med Botkyrka – däremot fortsätter han att samordna projektet internt. Ordföranden för Familjen Lindgren Holding AB, Anders Höglund, skrev den 14 november till Botkyrkas kommundirektör:

”Jag måste påminna om att Staffan Holms fortsatta projektledning är en förutsättning för att familjeparksprojeket ska kunna fullföljas.” ”…om Staffan Holm avslutar sitt uppdrag blir läget i allra högsta grad kritiskt och risken uppenbar att projektet går i stå”.
Staffan Holm menar att chansen att Familjeparken ska kunna förverkligas har minskat rejält.
– Stora investeringar sker endast om investeraren har förtroende för motparten och för att samtliga riskfaktorer är kalkylerbara. En kommun som agerar såhär inger inget större förtroende, säger han.
Kommundirektören Mattias Jansson menar att arbetet rullar på som vanligt:
– Jag är hoppfull att vi ska få det att fungera framöver. Jag har markerat tydligt vad jag inte accepterar, men i övrigt har vi inga synpunkter på vem som motparten utser till att vara projektledare. Och oavsett vilka finansiärer eller entreprenörer som står bakom så tror vi på det här projektet, säger han.

Relaterad information

”Familjeparken påverkas självklart av detta”

BOTKYRKA Konflikten började i våras som en tvist om en återvinningsanläggning i Eriksbergs industri­område. Staffan Holm hävdar att kommunen har ”stulit” hans ansökan om etableringen för att istället ge uppdraget till Skanska.

För att Familjeparken ska kunna bygga ut med vattenland och sagopark måste Hågelbyleden dras om helt – på andra sidan av Eriksbergs industriområde, med en ny trafikplats vid E4/E20.
Vägbygget kostar flera hundra miljoner som saknar finansiering i dagsläget. Dessutom ligger det ett djupt sumpområde i vägen, som gör det svårt att få projektet lönsamt. Detta har varit en av stoppklossarna i planeringen för Familjeparkens framtida etapper.

Den 5 februari lämnade konsulten Staffan Holm in ett förslag till kommunen: sumphålet skulle kunna fyllas ut med återvunna schaktmassor, dels från byggandet av Hågelbyparken och andra lokala byggprojekt, dels från det kommande tunnelbygget för Förbifart Stockholm.
– Förutom att anläggningen skulle omsätta hundratals miljoner så skulle det göra sumpområdet exploateringsbart, vilket kan ge ett överskott på cirka 80 miljoner till kommunen, säger Staffan Holm, som i detta sammanhang har agerat som konsult åt byggföretaget NCC .

Kommunledningen tog emot förslaget, men valde att några månader senare istället teckna en avsiktsförklaring med Skanska, som nu har fått första tjing på att jobba vidare med exploateringen av Eriksberg, inklusive vägbygget och återvinningsanläggningen.
Samarbetet med Skanska ska ge ökad tyngd i förhandlingen med Trafikverket om de statliga väginvesteringarna, är tanken.
– Det här är positivt. Det gör att Hågelbyleden och andra angelägna investeringar kan bli av, säger Katarina Berggren (S), ordförande i kommunstyrelsen.
Staffan Holm anser där­emot att kommunen har ”stulit” hans koncept.
– Skanskas ansökan från den 2 juli är en kopia av vår, och de skriver själva att det är kommunen som har bett dem att titta på området, säger Staffan Holm.

Botkyrkas kommundirektör Mattias Jansson ger en annan bild:
– Det har kommit in förfrågningar från många olika företag också innan 2012 kring hur man ska stabilisera den här marken genom masshantering. Det finns inget unikt med det vad jag kan se.
Staffan Holm tycker ändå att kommunen har agerat ”oetiskt och oacceptabelt”.
– Självklart påverkar detta arbetet med Familjeparken. Det är kommunen själv som drivit fram den nu akuta krisen, vilket de försöker dölja genom att förtala mig, säger han.
Katarina Berggren (S) tillbakavisar anklagelserna.
– För oss är det självklart att vi tecknar avtal med de parter som har resurser för genomförandet. Om Familjen Lindgren AB och NCC vill vara med och samverka kring trafiklösningarna så är de välkomna, säger hon.

Petter Beckman
petter@sodrasidan.se


Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.