Vänsterkritik mot föräldrautpekande

Ett antagande för nya riktlinjer till heldygnsomsorgen Ugglan kanske inte låter så dramatiskt. Men Vänsterpartiet menar att ett stycke i texten misstänkliggör föräldrar.tisdag 6/12 17:00