Framtidsskiss. Hur vill partierna utveckla Söderstaden Slakthusområdet?

Så vill partierna bygga ut Söderort

Partierna som vill ha makten i Stadshuset har olika åsikter om hur Stockholms södra förorter ska utvecklas. Med en dag kvar till valet har vi synat skillnaderna i Söderorts bostadsbyggande.

  • Publicerad 10:15, 12 sep 2014

Antal bostäder de kommande 16 åren

Årets valkampanj har till stor del handlat om hur Stockholm ska byggas ut för att få bukt på bostadsbristen. Exakt hur det ska gå till skiljer sig dock åt. Samtliga allianspartier och Socialdemokraterna har som mål att bygga 140  000 bostäder fram till år 2030.

Miljöpartiet går ännu hårdare fram och vill se 150 000 bostäder under samma tid, men den siffran baseras på att Bromma flygplats stängs och att marken bebyggs med 50 000 bostäder.

25 000 hyresrätter

Vänsterpartiet siktar inte lika högt, men skillnaden är att de fokuserar på att enbart bygga hyresrätter. Målet är 25 000 hyresrätter under nästa mandatperiod, vilket ger 100 000 lägenheter fram till 2030 om byggandet fortsätter i samma takt.

SD är det parti som är mest mot förtätning. Något exakt förslag på antal lägenheter fram till år 2030 har de inte i dagsläget. Tidigare har de dock sagt att de tror bostadsbristen kan lösas genom att minska invandringen, på så sätt blir fler befintliga lägenheter lediga.

Hälften av bostäderna hamnar i Söderort

Även när det kommer till Söderort är M, FP, KD, C och S överens. Den anser att hälften av Stockholms nya bostäder bör hamna här, alltså omkring 70 000 stycken de kommande 16 åren.

Miljöpartiet har som mål att 50 000 av deras 150 000 ska hamna i Söderort och även Vänsterpartiet tror att en tredjedel av deras årliga 25 000 lägenheter hamnar söder om stan.

Många tusen

Sverigedemokraterna säger i sin tur att det ”är oseriöst att bjuda över varandra som andra partier gör” eftersom de ”ändå inte levererar dessa siffror”, men förklarar att ”många tusen lägenheter” av deras 15 000 bostäder fram till 2018 bör byggas i Söderort.

Hyresrätter eller bostadsrätter?

Samtliga partier är hyfsat överens om att satsning på hyresrätter bör prioriteras.

Här formulerar sig S och V tydligast. Vänsterpartiet vill satsa på hyresrätter med vettiga hyror ”som vanliga människor har råd att bo i” och S säger sig ”prioritera hyresrätter de kommande mandatperioderna”.

Hälften hyresrätter

Allianspartierna och MP anser att hälften av de bostäder som byggs ska bli hyresrätter.

Feministiskt initiativ ”har inte haft underlag att slå fast några exakta siffror för bostadsbyggandet” och kan därför inte ge några konkreta svar.

Fakta

Partiernas förslag

Vad har ni för åsikter om Årstafältet, Slakthusområdet och förtätningen i Hammarbyhöjden och Björkhagen?

Årstafältet
C: Vi vill se inslag av högre hus för att få in så många bostäder som möjligt.
FP: Vi vill att Årstafältet ska byggas som en levande kvartersstad kring en stor park där skolor, förskolor, kultur och idrott planeras in från början. Vi vill dra tvärbanan över Årstafältet till Älvsjö.
KD: Det är bra att det ges plats för bostäder på Årstafältet samt att fler aktivitetsytor skapas. En utveckling av Årstafältet kan bidra till att Årsta länkas samman med Östberga.
M: När Årstafältet är klart kommer Söderort ha ytterligare ca 6 000 nya bostäder i en kollektivtrafiknära närförort. Samtidigt rustas parken upp för att bli en grön lunga i Söderort.
SD: Bevara fältet, där det idag är industriområde där kan det i framtiden bli aktuellt att bygga bostäder.
S: Vi har hela tiden betonat vikten av ett centralt evenemangsfält i Söderort, tyvärr har vi inte fått majoritet för det. Men när nu Årstafältet bebyggs är det viktigt att den utlovade stadsparken genomförs och inte naggas i kanten ytterligare. Koloniområdet får inte försämras, idrottsytor måste säkras, rugbyn och golfens framtid måste säkras.
V: Vi vill bevara Landskapsparken.
MP: Vi tycker att den övergripande planen är bra. Vissa justeringar måste till. Bland annat överdäcka Huddingevägen och utnyttja det området för bostäder vilket skulle lätta på trycket för själva Årstafältet.

Slakthusområdet
C: Vi vill att Slakthusområdet ska utvecklas med inspiration från Köpenhamns Kødbyen. Ett traditionellt IKEA-varuhus förstör Slakthusområdet och Vi vill att IKEA använder ett citykoncept med show room-karaktär och hemleverans, om de etablerar sig på platsen.
FP: Vi vill omvandla Slakthusområdet till en promenadstad med kvartersbebyggelse som blir en förlängning på Södermalm. Vi säger nej till ett storskaligt IKEA.
KD: Det är det viktigt att den unika industrikaraktären bevaras genom att de elva blåklassade husen får vara kvar och att den nya bebyggelsen får en vacker småskalig industriell karaktär. Slakthusområdet ska ha en tydlig sammankoppling med Södermalm.
M: Vi vill att det blir bostäder, handel och arbetsplatser. En stadsmiljö som länkar samman till andra stadsdelar och i riktigt bra kollektivtrafikläge.
SD: Vi är positiva till att bygga framförallt bostäder. Men nybyggen ska anpassas och vara i en stil som liknar de kulturhistoriska och värdefulla byggnader som idag finns i området.
S: Det är viktigt att tillvarata områdets historiska karaktär och bevara värdefulla byggnader. Vi vill att detta blir en stadsdel som tydligt markerar innerstadens expansion söderut, men då krävs det att småskalig handel och bostäder blandas.
V: Viktigt att bevara Slakthusområdets egenart med industribebyggelse som ska sparas i området bygga bostäder däremellan är bra. Inget IKEA.
MP: Behåll Slakthusområdets nuvarande karaktär med små- och större företag blandat med nya bostäder och service. Skapa en stadsdel för människor. Ikea kan vara intressant, men som ett mindre show room.


Hammarbyhöjden/Björkhagen
C: Vi vill koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad genom en överdäckning av Hammarbyvägen och det är nödvändigt med förtätning i andra delar om området. Bygg tätt och klimatsmart nära kollektivtrafik.
FP: Vi vill att förtätningen sker med ett samlat grepp över planeringen av bostäder, parker, naturvärden samt utbyggnad av kommunal och kommersiell service i området. Det är särskilt viktigt att däcka över Hammarbyvägen som i dag utgör en barriär mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad.
KD: Vi är positiva till planarbetet för en förtätning. Men vi har ännu inte tagit ställning till alla detaljer eftersom samrådet ännu inte har redovisats för nämnden.
M: Vi är positiva till programmet för förtätning. Arbetet har presenterat ett spännande förslag till utveckling av området som både förtätar befintlig bostadsbebyggelse och tar ny mark i anspråk samtidigt som det lämnar stora delar av till exempel Nytorps Gärde intakt.
SD: Blir ingen förtätning med vår politik. Enorma naturvärden skulle gå förlorade om man började bygga i dessa områden.
S: Det finns det en konflikt mellan fler bostäder och ett bevarande av våra omtyckta och välanvända grönområden. Dessa motstridiga intressen måste gå att förena. Den planerade bebyggelsen gör detta på ett i huvudsak bra sätt. Även med de i programmet föreslagna nya bostäderna blir större delen av grönområdena kvar och kommer att utvecklas.
V: Nej, till bebyggelse på Nytorps Gärde. Nej, till bebyggelse i Hammarbyskogen. Ja till överdäckning med bostäder av Hammarby Fabriksväg.
MP: Bebyggelsen bör i första hand koncentreras till redan hårdgjorda ytor längs Hammarbyvägen utan att bryta upp för mycket att de gröna värden som finns i området kring Hammarbyskogen. Vi vill inte att det byggs in på Nytorps gärde. Åtskilliga bostäder kan förläggas vid Dalens sjukhus och fylla behovet utan att äta upp Nytorps gärdes viktiga kvalitéer.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Grannar går ihop för att städa Vinterviken

Nyheter Öppet för alla att vara med på söndag Alla som vill och kan har nu möjligheten att hjälpa till med att städa stranden i Vinterviken.måndag 22/10 19:46

Flera polisingripanden vid årets sista derby

Nyheter ✓Våldsamma upplopp ✓Narkotikabrott ✓Tillträdesförbud Våldsamt upplopp, narkotikabrott och konfiskering av pyroteknik. Polisen gjorde flera ingripanden i samband med årets sista derby på Tele2 Arena igår. Men sammantaget beskriver polisen insatsen som...måndag 22/10 15:50