Foto: Andreas Enbuske

C svarar V: Hellre resultat än klimatprat

Att utlysa klimatnödläge har mest varit en läpparnas bekännelse, och risken är att det blir något att gömma sig bakom istället för att åstadkomma resultat, skriver Christian Ottosson (C) i ett debattsvar till Vänsterpartiet.

  • Publicerad 09:14, 23 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Nujin Alacabek, oppositionsråd för Vänsterpartiet, skriver i en debattartikel att Huddinge borde införa ett så kallat klimatnödläge. Som centerpartist och ansvarigt kommunalråd vill jag att vi fortsatt fokuserar på resultat och mindre av enbart prat i miljö- och klimatfrågor.

Att utlysa klimatnödläge har mest varit en läpparnas bekännelse, och risken är att det blir något att gömma sig bakom istället för att åstadkomma resultat. Vi måste fokusera på konkreta utsläppsminskningar så att vi håller de mål som är uppsatta i Parisavtalet.

I Huddinge har vi gjort en hel del på klimatområdet. Vi har minskat energianvändningen, satsat på vintercykling och har matinsamling som går till biogasproduktion. När det kommer till trafikutsläppen gör vi en viktig satsning i Spårväg syd, och måste fortsatt utveckla kollektivtrafiken och säkra infartsparkeringar.

Så sent som i juni blev Huddinge kommun utsedd till Sveriges klimatbästa storstadskommun. Som tillväxtkommun har vi självklart mer att göra, och jag ser särskilt tre viktiga utmaningar för Huddinge:

Mer avhållbart byggande, gärna i trä och med lägre klimatutsläpp.

Mer avhållbart resande, gärna med cykel och kollektivtrafik.

Mer avhållbara livsstilar, gärna med start redan i förskoleåldern.

Avslutningsvis, den 14 oktober bjuder Centerpartiet och Socialdemokraterna in Huddinges alla partier till en debatt om Framtidens gröna Huddinge. Där vill vi bjuda in både politiker och invånare för att fortsatt diskutera dessa avgörande frågor, och säkerställa att alla är med framåt!