Christian Ottosson, kommunalråd med ansvar för klimat och stadsmiljö Foto: Centerpartiet

Centerpartiet: Huddinges friluftsliv kan bli ännu bättre

Huddinge har flera år utsetts till landets bästa friluftskommun av Naturvårdsverket. Nu ska kommunen bli ännu bättre, lovar Centerpartiet Huddinge i en debattartikel.

  • Publicerad 16:56, 13 jan 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Huddinge ska vara bäst på friluftsliv. Det är en politisk prioritering för Centerpartiet och den styrande koalitionen i Huddinge. Inflyttningen till hela regionen fortsätter och Huddinge kommer växa med tiotusentals invånare det kommande decenniet – då är det särskilt viktigt att miljön främjas, naturvärden bevaras och natur- och friluftsliv görs mer tillgängligt.

Huddinge ska bli ännu bättre. Det kanske låter magstarkt för en kommun som flera år i rad utsetts till den bästa friluftskommunen i Stockholmsregionen. Men vi ser att det finns en förbättringspotential. 2014 var sex av tio Huddingebor nöjda med reservaten. Fyra år senare hade den siffran ökat till 68 procent. Då det här har varit Huddingeledens år har vi nu fem viktiga punkter för att naturreservatens tillgänglighet ska förbättras.

Klimat- och stadsmiljönämnden lyfter i vår verksamhetsplan fram att:

– öka tillgängligheten till naturreservaten

– satsa på drift och underhåll i reservaten

– erbjuda Naturmenyn

– stärka samarbetet med förskola och skola

– arrangera Bat tour 2020

Att öka tillgängligheten till naturreservaten innebär dels att föra in Huddingeleden och andra leder på kommunens övergripande karta och skylta till entréerna från kollektivtrafiken. Vi ska också satsa på drift och underhåll, att marker hålls öppna, och att grillplatserna ses över och upprustas.

Genom Naturmenyn ska vi erbjuda fler aktiviteter i våra reservat och fördjupa samarbetet med föreningar. Vi kommer under 2020 också att prioritera arbetet med Huddinges barn och unga, genom att naturinformatören ska samarbeta med förskola och skola.

Att visa upp den biologiska mångfalden för Huddingeborna är viktigt för att göra reservaten tillgängliga och intressanta. Under namnet Bat tour 2020 kommer vi arrangera föredrag och guidningar om fladdermöss.

Centerpartiet tar med den styrande koalitionen ansvar för att vårda och utveckla våra gröna lungor, för rekreation och naturupplevelser. Låt 2020 bli ditt år att ta del av friluftslivet i Huddinges natur.