DEBATT: Alla får tjockare plånbok med privat äldreomsorg

"Socialdemokraterna faller tillbaka i en felaktig världsbild där de tror att kommunen alltid är den bästa utföraren och att pengar kan trollas fram ur ingenting", skriver Love Bergström (M) i ett svar på Socialdemokraternas debattartikel om höjda taxor i äldreomsorgen.

  • Publicerad 15:48, 10 dec 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar, vilket är en stor framgång för vårt samhälle. Så långt har Sara Heelge Vikmång och Socialdemokraterna rätt i sin debattartikel om den föreslagna taxeändringen (6/12-2018). I övrigt faller Socialdemokraterna tillbaka i en felaktig världsbild där de tror att kommunen alltid är den bästa utföraren och att pengar kan trollas fram ur ingenting.

Koalitionens förslag till nya taxor inom äldreomsorgen strävar nämligen efter att fokusera på kommunens kärnuppdrag; det vill säga omsorgen av våra äldre. Vi sänker avgiften för de som har störst behov och siktar på att kunna leverera god omsorg av hög kvalitet till alla som behöver det. Maxtaxan säkerställer även att alla ska ha råd, oavsett hur omfattande behov man än har.

Vi lever i en tid då det offentliga måste våga satsa på just kärnverksamheten. Vi i koalitionen inser att när det finns andra aktörer som bättre och billigare kan tillgodose de behov som inte faller inom ramen för kärnverksamheten så måste man våga låta dem göra just det. Då blir det inte bara billigare och bättre för alla oavsett tjocklek på plånboken som Heelge Vikmång uttrycker sig, det blir dessutom en tjockare plånbok för alla i slutändan.

Huddinges pensionärsråd har därtill mycket riktigt uttalat sig i frågan, men inte haft några motförslag kring sak eller belopp. Till skillnad från Socialdemokraterna förstår de nämligen att det offentliga inte omdömeslöst kan ge allt till alla och att resurser måste prioriteras för att inte tala om finnas från första början.

Huddinges äldreomsorg och insatser för äldre ska präglas av hög kvalitet och vara tillgängliga för alla, oavsett tjocklek på plånboken. Det är precis vad koalitionens förslag försöker åstadkomma.

DEBATT: Nya taxor slår mot äldre