Foto: Claudio Britos

Debatt: Använd välfärdsmiljarderna i Huddinges välfärd

På dagens kommunstyrelse lägger Socialdemokraterna ett förslag om att kommunen ska ta fram en plan för hur intäkterna från de nationella välfärdsmiljarderna på 52 miljoner kronor ska användas i Huddinges välfärd under 2020.

  • Publicerad 13:58, 11 mar 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Huddinge är på många sätt en bra kommun att bo och leva i. Samtidigt präglas kommunen av ojämlikhet och stora utmaningar i välfärden. Det handlar bland annat om att Huddinge har näst lägst lärartäthet i landet, stora barngrupper i förskolan och en äldreomsorg i behov av mer resurser.

Vi kommer inte att kunna vända situationen i Huddinges välfärd över en natt. Men på dagens kommunstyrelse föreslår vi socialdemokrater att kommunen ska ta fram en plan för hur intäkterna från de nationella välfärdsmiljarderna på 52 miljoner kronor ska användas i kommunens verksamheter under 2020. Detta istället för att pengarna ska läggas på hög för att förbättra Huddinge kommuns ekonomiska resultat.

Under den gångna mandatperioden har regeringen tillfört över 35 miljarder kronor till svensk välfärd. Genom januariavtalet har regeringen säkrat ett tillskott på ytterligare 20 miljarder kronor som ska tillföras kommuner och regioner. I de av riksdagen beslutade nya 7,5 miljarderna för 2020 beräknas cirka 52 miljoner kronor tillföras Huddinge kommun.

Investera i lärare

Vi ser det som både självklart och nödvändigt att de 52 miljoner kronor som Huddinge får ska fördelas till kommunens verksamheter för att säkra en finansiering av Huddinges välfärd och trygghet. För oss socialdemokrater är investeringar i fler lärare, minskade barngrupper där det bäst behövs och en ökad kvalitet i äldreomsorgen särskilt prioriterat. På så vis kan vi ge våra barn och unga en kvalitetssäker utbildning, våra äldre en värdig ålderdom och kommunens personal en god arbetsmiljö.