Frågan är om det biblioteken i Botkyrka gör är förenligt med intentionerna bakom den svenska språklagen, skriver Willy Viitala (M). Foto: Claudio Britos

DEBATT: Botkyrkas bibliotek ute på osäker mark

I Fittja blir det kanske logiskt att blanda alla språk på hyllorna. Men varför ska Vårsta- och Tullinge bibliotek följa efter Fittjas exempel?, frågar Willy Viitala, (M).

  • Publicerad 12:04, 31 maj 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi kunde till vår förvåning i lokalmedia läsa att Fittjabiblioteket nu ska ”likställa” och ”blanda” alla språk. Arabiskan ska till exempel stå först. Dessutom framgår det att Fittja bara är först ut, snart ska resten av biblioteken följa efter. Men, än värre, böckerna ska utöver detta sorteras efter subjektiva kategorier som ”modig”.

Tror någon att detta inte kan öppna upp för godtycke? Att det per automatik blir godtycke? Man exemplifierar med till exempel att boken om Anne Frank ska in under den kategorin (vilket få skulle argumentera emot). Men, beroende på politiska preferenser, kanske det blir Che Guevara, Jimmie Åkesson eller någon annan för vissa kontroversiella författare/ämnen som hamnar där längre fram.

I svensk språklag står det att ”det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas”, samt att ”svenskan är huvudspråk i Sverige”. Frågan är om det biblioteken i Botkyrka gör är förenligt med intentionerna bakom den svenska språklagen?

En person i Språkrådet som har yttrat sig över mitt utspel menar att det är förenligt och på att Botkyrka bör anpassa biblioteken efter befolkningens sammansättning. Detta är i sig ingen juridisk prövning (det uttalandet). 

I Fittja blir det då logiskt, på ett sätt. Men varför ska då Vårsta- och Tullinge bibliotek följa efter Fittjas exempel med att blanda alla språk?

Handlar det om att biblioteken vill, i sin tolkning av kommunens interkulturella strategi, tona ner majoritetssamhället? Tidigare har biblioteken i Botkyrka politiskt agerat för att gallra ut och bränna Pippi-böcker som innehöll ordet ”negerkung”. Man vägrade även köpa in den invandringskritiska (och mycket uppmärksammade) boken ”Massutmaning”, med tvivelaktiga argument som grund. 

Om nu vissa av Botkyrkas invånare befinner sig i ett språkligt utanförskap, då bör man uppmuntras att läsa och tala just svenska. I skolan, på Kom Vux, på SFI:n och på våra bibliotek.

Det är svenskan och inget annat som är nyckeln in i samhället och på arbetsmarknaden.