Hela Botkyrka. En koalition mellan Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Tullingepartiet vill att de nya inskränkningarna i asylsökandes rätt att bosätta sig ska gälla hela kommunen. Foto: Claudio Britos

Debatt: Botkyrkas ebo-gir är bara repressiv signalpolitik

"De sociala problem som utan tvekan är förknippade med de asylsökandes boende – trångboddhet och oseriösa hyresvärdars utnyttjande av människors utsatthet – kommer inte att minska genom att fattiga människor görs ännu fattigare", skriver Vänsterpartiet Botkyrka i en debattartikel.

  • Publicerad 13:52, 2 mar 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Den så kallade Lagen om eget boende, ebo-lagen, har ändrats så att asylsökande som bosätter sig i vissa utpekade områden med ”sociala och ekonomiska utmaningar” mister sin dagersättning (högst 71 kr/dag). Socialdemokraterna föreslår tillsammans med Kristdemokraterna, Tullingepartiet och Moderaterna att hela Botkyrka ska göras till ett sådant område.

Vänsterpartiet säger nej.

Tanken är att asylsökande ska stanna på Migrationsverkets förläggningar eller flytta till mer välbärgade kommuner. Vi tror inte att det kommer att ske. Det här är bara repressiv signalpolitik.

Bostäder kommer inte magiskt uppstå

Att många asylsökande väljer eget boende beror i första hand på de fördelar det innebär att kunna få hjälp och stöd från släktingar och landsmän och att det innebär bättre möjligheter till integration i det svenska samhället än ett mentalt nedbrytande och isolerat boende på en flyktingförläggning.

Att asylsökande i stor utsträckning har hamnat i vissa kommuner beror i första hand på att det är där det funnits möjlighet för dem att finna ett boende. Det kommer inte magiskt att uppstå boendemöjligheter i mer välbeställda kommuner bara för att de asylsökande mister sin dagersättning. Inte heller kommer de i större utsträckning än i dag att stanna i anläggningsboende om de kan slippa.

Fattiga görs fattigare

Regelverket kommer dessutom att skapa olyckliga inlåsningseffekter. En asylsökande som redan bor i Botkyrka får behålla sin dagersättning, men kan inte flytta till en annan kommundel eller till ett utpekat område i en annan kommun utan att förlora sin ersättning.

De sociala problem som utan tvekan är förknippade med de asylsökandes boende – trångboddhet och oseriösa hyresvärdars utnyttjande av människors utsatthet – kommer inte att minska genom att fattiga människor görs ännu fattigare.

För att komma åt de verkliga problemen krävs en bred, offensiv politik för stärkt gemensam välfärd, rätt till bostad och minskade klassklyftor.

Mittenmajoriteten verkar hålla trots sprickan