Kritisk. Willy Viitala (M), andre vice ordförande i utbildningsnämnden. Foto: Botkyrka kommun

Debatt: Diskriminera inte särskoleelever!

"Jag kan konstatera att Socialdemokraterna och Emanuel inte alls bemöter vår kritik i sak", skriver Willy Viitala (M) i en slutreplik i debatten om skolskjuts till gymnasiesärskolan.

  • Publicerad 12:36, 21 feb 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Jag kan konstatera att Socialdemokraterna och Emanuel inte alls bemöter vår kritik i sak.

Även gymnasiesärskolelever bör kunna nyttja det fria skolvalet, börja inte diskriminera den här gruppen!

Principen är att individer med funktionsvariationer ska kunna leva normala liv som oss andra utan funktionsvariationer. Detta är något vi i alla fall hittills varit överens om i kommunen. Varför vill Socialdemokraterna nu frångå det?

Slutligen, prioritera de extra medlen rätt, som för övrigt blir ytterligare 2,5 miljarder kronor till kommunerna för välfärden. Det tack vare M+KD+V+SD som har kört över Januaripaktens partier i riksdagen. Totalt får Botkyrka betydligt mer än de 32 miljoner kronor som Emanuel nämner.

Detta handlar om grundläggande välfärd och en hänsyn till de olika typer av behov som behöver tillgodoses, inte ”resekostnader” som Emanuel känslokallt reducerar det till.

Tidigare debattartiklar i ämnet:

Debatt: Kostnaderna för skolsjuts har ökat lavinartat

Debatt: Även särskoleelever har rätt att fritt välja skola