Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd, & Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd. Foto: Socialdemokraterna

Debatt: Ge Huddinges ungdomar sommarjobb

För många ungdomar är sommarjobb det första steget in på arbetsmarknaden. Nu riskerar många unga att gå miste om sommarjobb på grund av den pågående coronapandemin, skriver Socialdemokraterna i Huddinge.

  • Publicerad 14:31, 1 jun 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Huddinge kommun har, som många andra kommuner, beslutat att inte ta emot sommarjobb inom äldreomsorgen eller daglig verksamhet (LSS) sommaren 2020 på grund av den rådande coronapandemin. Samtidigt är det många andra jobb inom restaurang- och besöksnäring som har försvunnit och där unga inte kommer att kunna jobba under sommaren. Istället för att få viktiga erfarenheter och en egen inkomst kan det innebära att många Huddingeungdomar går sysslolösa under sommaren. 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför avsatt 180 miljoner kronor för att kommuner ska kunna ge sommarjobb till ungdomar. Arbetsförmedlingen ska fördela medlen till kommunerna och för Huddinges del handlar det om 2,2 miljoner kronor. Huddinges kommunledning har inte ansökt om pengarna och inte heller inlett samtal om en överenskommelse med Arbetsförmedlingen, något som vi beklagar.

Under rådande omständigheter menar vi att det är det extra viktigt att kommunen kreativt anordnar olika typer av sommarjobb och ansöker om sommarjobbspengarna som regeringen har avsatt. Sommarjobbssatsningen förbättrar ungdomars framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden och bidrar positivt till sysselsättningen i kommunen. Tryggheten stärks också för ungdomar som annars har svårt att hitta sommarjobb. 

Vi vet sedan tidigare ekonomiska kriser att om ungdomsarbetslösheten tillåts stiga så urholkas också framtidstron. Satsningar på sommarjobb är därför en viktig satsning på framtiden. Vi uppmanar därför den moderatledda kommunledningen att snarast ansöka om sommarjobbspengarna.