Sparar. S budget hade inneburit minst 35 fler anställda inom omsorg och förskola, skriver Salar Rashid (S).

DEBATT: Grönblåas budget sparar på välfärden i Skärholmen

I opposition anklagade de grönblåa oss för att spara in på kärnverksamheterna. Nu gör de själva samma sak, skriver Salar Rashid (S), vice ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.

  • Publicerad 14:09, 18 feb 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

2019 års budget i Skärholmens stadsdelsnämnd saknar omfattande satsningar på utvecklingen och välfärden i Skärholmen. Förutom nedskärningar och uppstramningar saknar verksamhetsplanen de ambitionshöjningar som behövs för att minska klyftorna och vända segregationen.

Flertalet välfärdsverksamheter kommer nu att hamna under status quo. Allt begränsas av en politik som prioriterar sänkta skatter framför en trygg äldreomsorg, en förskola som tar hänsyn till alla barns behov och ett lokalt trygghetsarbete.

Om Socialdemokraternas budgetförslag vunnit gehör hade Skärholmen fått 20,4 miljoner mer för nödvändiga välfärdssatsningar. Det hade inneburit minst 35 fler anställda inom omsorg och förskola.

Förskolan hade fått schablonökningar på 4 procent (istället för de 2 procent som majoriteten nu beslutat).

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Äldreomsorgen och stöd till personer med funktionsvariationer hade fått en schablonökning på 2,5 procent. Därtill skulle särskilda satsningar ha gjorts på aktivitetscenter och trygg hemgång. Det är näst intill oförskämt att schablonen för verksamheten inom funktionshinderområdet nu endast höjs med knappa 1 procent i budgeten för 2019, samtidigt som priser och lönekostnader ökar med mer än dubbelt så mycket. Vi socialdemokrater hade endast höjt avgifterna inom äldreomsorgen i nivå med Konsumentprisindex. Högermajoritetens chockhöjer nu dessa avgifter.

För en del äldre kommer detta betyda att höjningen äter upp hela skattesänkningen på pensionen som regering gått fram med.

I vårt budgetförslag fanns resurser till fler fältassistenter, fler fritidsgårdar samt utrymme för det lokala utvecklingsarbetet i staden. Istället kommer Skärholmsbornas välfärd att få stå för notan i form av skattesänkningar på 16 öre i kommunalskatt.

Under föregående mandatperiod anklagade oppositionspartierna oss rödgröna för att inte satsa tillräckligt på stadsdelens kärnverksamhet. Framför allt besvärade man sig över de demokratimedel som finansierade 127-festivalen, trygghetsvärdar, kulturvärdar, torsdagsklubben och ungdomsrådet.

Oppositionspartierna menade att dessa resurser borde gå till kärnverksamhet. Idag ser vi att den borgliga majoriteten saknar både resurser för att utveckla kärnverksamheten och till att bibehålla alla våra tidigare satsningar.

Tragikomiskt kommer den borgerliga majoriteten nu själva vara tvungen att tumma på det de beskyllde oss för – att ta medel från ”kärnverksamhet” för att finansiera demokrati- och kulturverksamhet. Detta om något blir essensen av den borgliga politiken för 2019.

Grönblå: ”Så ska vi satsa på Skärholmen”