Debatt: Hyreslättnader räcker inte – slopa hyran för krisande företag

Socialdemokraterna beklagar att kommunfullmäktige i Huddinge inte ställer sig bakom att ge lokala företag hyresfritt under coronakrisen. Det skriver partiets företrädare i en replik i debatten om hyreslättnader för krisande företag.

  • Publicerad 16:23, 24 apr 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

De lokala företagen behöver kommunens hjälp för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den pågående covid-19-pandemin och därför har vi envist drivit på för att kommunen och Huge bostäder ska utreda och fatta beslut om helt hyresfritt till vissa särskilt utsatta lokalhyresgäster. Det har vi gjort eftersom vi är övertygade om att om dessa företag går i konkurs så förloras viktiga jobb och vi riskerar att ha ödsliga, otrygga centrum där lokalerna står tomma.

De ledande moderater som svarat på vår tidigare debattartikel har i olika möten sagt att de inte stänger dörren för vårt förslag om hyresfritt. Det har nu gått en månad där vi har drivit frågan i kommunen och Huge och för varje dag blir framtiden alltmer osäker för de företagare i centrum som drabbats hårt av krisen.

Vi välkomnar självklart de hyresrabatter som regeringens och kommunfullmäktiges enhälliga beslut möjliggjort – det är ett viktigt steg på vägen. Vi välkomnar också att Moderaterna nu drar tillbaka sitt vinstuttag från Huge på 10 miljoner kronor, som vi motsatt oss från början då resurserna behövs i bolaget.

Men vi beklagar att en majoritet i kommunfullmäktige inte ställde sig bakom vårt förslag som skulle innebära att Huge kan fatta beslut om hyresfritt. Nu hoppas vi att den utredning som kommunstyrelsen trots allt har beställt öppnar dörren för att ytterligare hjälpa det lokala näringslivet som utöver jobb och viktiga skatteintäkter också bidrar till trivsammare och tryggare miljöer för alla Huddingebor.

Fler inlägg i debatten:

Svar till S: En utredning om hyresstöd pågår redan

Debatt: Företagen i våra centrum kan inte vänta