Ordförande. Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande. Foto: Botkyrka kommun

Debatt: Kostnaderna för skolsjuts har ökat lavinartat

I ett debattinlägg säger Moderaterna att det är fel att dra in rätten till skolskjuts för särskoleelever som väljer gymnasium i annan kommun. Här svarar Socialdemokraterna:

  • Publicerad 15:09, 20 feb 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Debattartikeln är ett svar på ett inlägg av Moderaterna i Botkyrka.

Regeringens satsning på fem miljarder kronor till kommunerna innebär 32 miljoner kronor för Botkyrka. Hur dessa medel ska fördelas är ännu inte bestämt. Men en sak är säker. Den politiska majoriteten i Botkyrka kommer alltid att prioritera barn och unga. 

Vi har under senare år sett en lavinartad ökning av kostnader för skolskjuts. Antalet körningar så väl som kostnader för själva skjutsen har stigit. Detta är ett stort problem. Vi vill lägga våra pengar på skol- och förskolepersonal. Inte på reskostnader. 

Våra riktlinjer för skolskjuts gäller alla. I riktlinjerna står det klart att en elev vars vårdnadshavare har valt en annan skola än den närmaste kommunala skolan har avsagt sig all rätt till skolskjuts. Denna princip har vi för att inte hamna i stora kostnadsökningar. Utan en sådan princip öppnar vi upp för i stort sett hur långa resor som helst. Det skulle kosta mycket pengar.

Vi välkomnar dock ett nära samarbete med Moderaterna med flera för att säkerställa att våra gymnasie- och grundsärskolor håller toppkvalité. 

Debatt: Även särskoleelever har rätt att fritt välja skola