Kraftbyrån. Camilla Skyttman jobbar på Huddinges ungdomsjour Kraftbyrån. Foto: Claudio Britos

Debatt: Kraftbyrån kräver ett Huddinge fritt från våld

"I dag är det FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor. Vi kräver att Huddinge kommun inrättar ett långsiktigt och strukturerat förebyggande arbete mot män och pojkars våld mot flickor och kvinnor", skriver ungdomsjouren Kraftbyrån i en debattartikel.

  • Publicerad 14:34, 25 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Män och pojkars våld mot flickor och kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Kraftbyrån tar varje år emot hundratals samtal från tjejer och unga kvinnor som utsatts för mäns och killars våld, inklusive sexuella övergrepp. De vanligaste stödbehoven gäller psykisk ohälsa, våld i ungas nära relationer och att den unga har frågor om kroppen eller relationer till familj, vänner eller sin kärlek.

I dag är det FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor. Vi kräver att Huddinge kommun inrättar ett långsiktigt och strukturerat förebyggande arbete mot män och pojkars våld mot flickor och kvinnor, med egen budget, på både individnivå och strukturell nivå. Samverkan med nyckelaktörer inom civilsamhället, såsom vi i Kraftbyrån, är avgörande. Likaså att det våldsförebyggande arbetet inte finansieras med medel som tas från arbetet med att stödja och skydda våldsutsatta kvinnor och barn.

Det är nödvändigt att förebyggande insatser bygger på kunskapen om att det i första hand är män och killar som utövar våld och att det är en fråga om makt och ojämställdhet. Detta synliggörande är nyckeln till förändring.

Kommunen måste dra sitt strå

Våldsförebyggande arbete måste vara anpassat till den lokala situationen och det ska finnas beredskap för att ta hand om både våldsutövare och utsatta. Vi på Kraftbyrån är experter i våld, makt och jämställdhet. Vi arbetar outtröttligt varje dag för att påverka, förebygga, stötta och skydda mot män och pojkars våld mot kvinnor och flickor.

Kraftbyrån har under lång tid arbetat lokalt för att stoppa mäns och killars våld. Vi har till exempel skrivit debattartiklar, arbetat med våldsprevention i skolklasser, föreläst på föräldramöten samt bjudit in politiker och tjänstemän till föreläsningar om porrens skadeverkningar. Men våra insatser behöver kompletteras med Huddinge kommuns egna.

Utifrån de behov vi vet finns hos kvinnor och tjejer i vår kommun, vill vi därför att våra kommunpolitiker prioriterar följande våldsförebyggande åtgärder:

• Att kritiska perspektiv på porr skall vara obligatoriskt i ordinarie sex-och samlevnadsundervisning

• Att kommunen öronmärker pengar till våldsprevention i den årliga budgeten

• Att det skall vara obligatoriskt för alla ungdomar att besöka ungdomsmottagningen i årskurs 8. Under besöket skall könsstympning, tvångsgiftermål samt myten om mödomshinnan tydligt adresseras

• Att alla som jobbar med ungdomar har kunskap om sambandet mellan genus, makt och våld

• Att Huddinge kommun tillsätter en expertgrupp med mandat att fatta beslut i frågor som rör det våldspreventiva arbetet i kommunen. Expertgruppen bör bestå av politiker, tjänstemän, skolpersonal, rektorer samt organisationer från civilsamhället som arbetar med dessa frågor. Kraftbyrån vill se en kommunal samsyn i våldets konsekvenser och lösningar.

• Mål och resultatstyrning skall prägla det våldspreventiva arbetet. Vi vill se att kommunen har tydliga målsättningar, genomförandeplaner och att dessa sedan följs upp

• Att kommunen tillhandahåller trygga mötesplatser för unga flickor och tjejer. Platser där tjejer kan hänga, plugga, umgås och träffa nya vänner. Unga tjejer i kommunen vittnar om att pojkarna tagit över ungdomsgårdarna och att dom därmed undviker att besöka kommunens gårdar.

Det går att stoppa våldet. Låt den 25 november bli startskottet för ett långsiktigt och kraftfullt arbete för att göra Huddinge kommun till en kommun fri från våld.