Bussugna. Christian Ottosson och Lars-Göran Sander lade fram Centerpartiets förslag om busslinje genom Gömmmaren. Foto: Henrik Lindstedt

DEBATT: Låt naturreservatet vara fritt från busstrafik

Den föreslagna busstrafiken kommer att störa ett av de viktigaste rekreationsområdena med trafikbuller, men riskerar också att Huddinge centrum får färre besökare, skriver Fullersta fastighetsägareförening.

  • Publicerad 11:54, 18 sep 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I somras rapporterade HuddingeDirekt att några politiker har kommit med förslaget att leda busstrafik på brandgatan genom naturreservatet vid Gömmaren. Bussarna ska trafikera sträckan mellan Huddinge och Kungens Kurva.

FFF, Fullersta fastighetsägareförening, vill med kraft protestera mot detta eftersom förslaget kan leda till alltför många negativa konsekvenser.

FFF befarar att den föreslagna busstrafiken på brandvägen kan förstöra miljön inom det natursköna naturreservatet vid Gömmaren och öka trafikintensiteten på Åvägen ytterligare.

Busstrafiken på utryckningsvägen kan hindra framfarten av ambulanser, polisen och brandkårens fordon. Det kan försena räddningsinsatserna och riskera livet på de som behöver akuta vårdinsatser.

Konkurrerar redan med Flemingsberg

FFF vill betona betydelsen av ett välfungerande Huddinge Centrum för boende i området. Centrum är redan konkurrensutsatt av växande Flemingsberg och situationen kommer att försämras ytterligare med ”bussandet” av kunder till Kungens Kurva. Risken finns för sviktande kundunderlag och försämrad service i Huddinge.

Den föreslagna busstrafiken kommer att störa ett av de viktigaste rekreationsområdena med trafikbuller och öka risken för trafikolyckor mellan bussar, motionerande, cyklister, beridna, barnvagnar och gående utmed brandvägen.

FFF gjorde 2017 en trafikmätning som visade en omfattande trafik med tyngre fordon på Åvägen som länk till utryckningsvägen. Åvägen är inte byggd för detta. En uppföljande trafikmätning gjordes i maj 2018. Den visade att den tyngre trafiken har ökat ytterligare, men att antalet cyklister är oförändrad på den nybyggda regionala cykelvägen utmed Åvägen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Det förefaller som att de politiska förslagen inte grundar sig på mätningar eller undersökningar av medborgarnas faktiska behov, vilket är anmärkningsvärt.

Vi hoppas att politikerna kan motivera sina förslag bättre med en ordentlig analys av medborgarnas behov, innan man föreslår kostsamma och störande åtgärder, vilkas effekt är långtifrån positiva för skattebetalarna. FFF efterlyser förslag och beslut grundade på fakta.