Ingen kompromiss. Jimmy Baker (M) anklagar den rödgröna majoriteten för kulturrelativism. "Svenska värderingar är bättre", skriver han i en debattartikel. Foto: Johannes Liljeson

DEBATT. M: Svenska värderingar är bättre än nyanländas

De rödgröna har tidigare gett efter för olika särkrav i kommunen, bland annat separata badtider för kvinnor. Nu vill de sjösätta ett projekt för att utreda ett ”interkulturellt flyktingmottagande”. Vi oroar oss för vad det är – vi får inte kompromissa med svenska värderingar, skriver Jimmy Baker (M) i en debattartikel.

  • Publicerad 14:53, 11 jan 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Den politiska majoriteten vill sjösätta ett projekt där man vill utreda hur ett så kallat ”interkulturellt flyktingmottagande” ska se ut. Vi har redan sett hur majoriteten har börjat ge efter för särkrav, kring exempelvis införandet av separata badtider för kvinnor. Vi inom moderaterna i Botkyrka är därför oroliga och har i ett yttrande till kommunstyrelsen tydliggjort vad ett så kallat interkulturellt flyktingmottagande inte bör innehålla.

Botkyrkapolitiker i bråk om svenska värderingar

Det är rimligt att vi i vårt lokala flyktingmottagande har en kompetens för att möta och förstå människor från andra kulturer och religioner. Dessa bär med sig andra typer av värderingar och traditioner, vilket är högst naturligt. Men det är inte samma sak som att vi ska kompromissa med våra värderingar i samhället till förmån för sådant som vi lämnat bakom oss för länge sedan.

Det interkulturella kan inte, och får aldrig, handla om att devalvera våra västerländska, demokratiska landvinningar. Den interkulturella diskursen tenderar dessvärre allt oftare landa i kulturrelativistiska analyser där det vi har är lika bra som de värderingar som våra nya invånare för med sig hit. Våra svenska värderingar, exempelvis kring jämställdhet, kvinnors rättigheter, barns rättigheter, grundläggande friheter och minoritetsrättigheter, är helt enkelt bättre.

Vi ska därför aldrig acceptera sådant som månggifte, könsstympningar, barnäktenskap, hedersförtryck, slöjor på förskolebarn och minderåriga, separata badtider, censur av konstnärer, och inte heller censurera medieutbudet på biblioteken av rädsla att kränka ena gruppen idag och den andra imorgon.

Den som väljer att leva i Sverige måste i högre utsträckning anpassa sig till våra värderingar snarare än tvärtom. I övrigt finns redan lagar, regler och förordningar gällande flyktingmottagningen, som i grunden dessutom är ett statligt ansvar.