Sara Heelge Vikmång (S). Foto: Arkivfoto: Claudio Britos

DEBATT: Nya taxor slår mot äldre

I veckan beslutade kommunstyrelsen att höja taxorna inom äldreomsorgen. Men plånbokens tjocklek ska inte avgöra vilken äldreomsorg man får, skriver Sara Heelge Vikmång (S) i en debattartikel.

  • Publicerad 10:53, 6 dec 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på Huddinge kommun att möta upp mot de behov av stöd, service och omsorg som finns bland Huddinges äldre. På kommunstyrelsesammanträdet idag vill den styrande koalitionen höja avgifterna för pensionärer inom omsorgen.

Förslaget att se över taxorna inom äldreomsorgen har sin bakgrund i den styrande koalitionens beslut att öka avgiftsfinansieringen i kommunens verksamheter, det vill säga att göra det mer kostsamt att nyttja verksamheten.

DEBATT: Alla får tjockare plånbok med privat äldreomsorg

Huddinges pensionärsråd har yttrat sig i ärendet och konstaterar att kvalitetsperspektivet inte finns med i konsekvensanalysen av förslaget att höja taxorna inom äldreomsorgen. Likaså att flera kostnader kommer att öka för brukarna.

Utifrån förslaget som kommunstyrelsen ska behandla idag noterar både Socialdemokraterna och pensionärsorganisationerna att många äldre skulle få en höjd taxa, där pensionärer med en medelinkomst på 14 800 kronor skulle få en mer än fördubblad avgift, samtidigt som omsorgskostnaderna blir lite lägre. Utifrån detta verkar kommunens ambition vara att serviceinsatser ska sökas inom den privata sektorn, i stället för att det ska tillhandahållas av kommunen.

Huddinges äldreomsorg och insatser för äldre ska präglas av hög kvalitet och vara tillgängliga för alla. Det är också angeläget att äldre – oavsett tjocklek på plånboken – ska ges goda möjligheter att ta del av och bruka kommunens verksamhet på detta område.

Det är inget självändamål att ha höga avgifter i kommunens verksamheter. Höga avgifter riskerar att drabba den enskilde brukaren och riskerar därmed att slå mot många äldre. Det är ingen önskvärd utveckling för Huddinge som äldrevänlig kommun.