Parlamentet. Den 28:e november röstade EU-parlamentet för att EU ska utlysa ett klimatnödläge på unionsnivå. Varför vill inte C i Huddinge följa efter, undrar Vänsterpartiets Niklas Bougt. Foto: Henrik Lindstedt

Debatt: Ottosson slår i luften om klimatnödläge

Att utlysa klimatnödläge är nödvändigt och ett tydligt ställningstagande att vi tar klimatet på allvar. Ett ställningstagande som vi är förvånade över att Christian Ottosson (C) inte är villig att göra.

  • Publicerad 09:27, 20 dec 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Christian Ottosson (C), skriver i ett svar på vår debattartikel gällande utlysande av klimatnödläge att detta mest varit en läpparnas bekännelse och att han föredrar att Huddinge kommun fokuserar på att åstadkomma resultat.

Vi är helt eniga med Ottosson om att resultaten är det viktiga när det kommer till att bromsa miljö- och klimatpåverkan. Men att utlysa klimatnödläge är en läpparnas bekännelse och nödvändigt och ett tydligt ställningstagande att vi tar klimatet på allvar. Ett ställningstagande som vi är förvånade över att Christian Ottosson (C) inte är villig att göra.

Den 28:e november röstade EU-parlamentet för att EU ska utlysa ett klimatnödläge på unionsnivå. Centerpartiets grupp i parlamenten, Förnya Europa, har stöttat resolutionen som ledde fram till utlysandet av klimatnödläge. Vad i den analys Fredrick Federley och centerrörelsen i Europa gör är det som inte delas av Centerpartiet i Huddinge?

Ottosson skriver vidare att Huddinge bör satsa på mer av hållbart byggande i trä. Något som även Vänsterpartiet anser och som inte står i motsats till att utlysa klimatnödläge. Vänsterpartiet erfar dock att det är svårare än väntat att få igenom träbyggnation i Huddinge och det måste förenklas. Man föreslår mer av hållbart resande i kommunen och gärna med cykel. Men trots det har den borgerliga minoritetskoalitionen först misslyckats med och gjort en sen och tillfällig upphandling av snöröjning, vilket skapar osäkerhet och försvårar för de som vill välja hållbara resalternativ.

Vidare vill han ha mer av hållbara livsstilar, gärna redan från förskoleåldern. Detta kräver mer information och mer diskussion om miljö- och klimatpåverkan, något som utlysandet av klimatnödläge skulle underlätta. Allt pekar således på att Ottosson borde stå bakom ett utlysande av klimatnödläge även i Huddinge.

Släpp prestigen nu och häng med in i framtiden, Christian Ottosson.