Tunt med lärare. Lärartätheten i Huddinge är bland de lägsta i landet. Foto: Claudio Britos

Debatt: Stoppa besparingsvågen med statliga miljoner

"Besparingsvågen sveper över Botkyrka, Huddinge och Södertälje/Nykvarn. Hårt prövade lärares och skolledares arbetsbelastning ökar, vilket drabbar barn och elever", skriver Lärarförbundet i en debattartikel.

  • Publicerad 12:23, 28 feb 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Besparingsvågen sveper över Botkyrka, Huddinge och Södertälje/Nykvarn. Hårt prövade lärares och skolledares arbetsbelastning ökar, vilket drabbar barn och elever. Varje förälder och medborgare bör ställa sig frågor som:

Är 30 barn/elever och en lärare per klass rimligt? Är budgethållning viktigare än behov och kvalitet? Går det att spara mer på förskolan och skolan?

Nej säger Lärarförbundet i Botkyrka, Huddinge och Södertälje/Nykvarn!

Förskolan och skolan är mer pressade än någonsin. Besparingar som styrande kommunpolitiker beslutat i Botkyrka och Nykvarn och sedan flera år i Huddinge, märks nu tydligt. I Botkyrka signaleras det om nedskärningar på personal till följd av besparingskraven. I Södertälje, som skulle fredas från besparingskrav, signaleras om besparingar och nedskärningar på personal.

Större klasser

Nedskärningarna riskerar att medföra större klasser, ökad arbetsbelastning, fler sjuka lärare och skolledare, indraget stöd till elever i behov av särskilt stöd och minskade elevhälsoteam i alla våra tre kommuner. I Huddinge är detta redan ett faktum.

De mest utsatta eleverna drabbas hårdast genom att de inte får det stöd de har rätt till enligt skollagen. Kunskapsresultaten dras isär och likvärdigheten minskar. Det drabbar enskilda individer särskilt hårt men är på sikt även en förlust för hela vårt samhälle.

Utbildade, legitimerade kollegor är attraktivt och en viktig och avgörande faktor för att både bibehålla och rekrytera lärare. I Lärarförbundets ranking bästa skolkommun 2019 hamnade Botkyrka och Huddinge i botten i frågan om lärartäthet. De senaste åren har dessutom personalomsättningen i Huddinge ökat för varje år.

Sprider sig

Den nedskärningsvåg som sprider sig i Huddinge, Botkyrka och Södertälje/Nykvarn är helt oacceptabel! Lärarförbundet kräver att de styrande kommunpolitikerna tar ansvar och satsar de välfärdsmiljoner som regeringen tilldelar kommunerna på barn och unga för att säkerställa att Botkyrka, Huddinge och Södertälje/Nykvarn följer skollagen.