Översvämning. När saltvattnet tränger in i Mälaren hotas dricksvattnet för 2 miljoner stockholmare, skriver Vänsterpartiet Huddinge. Foto: Johan Eklund/MSB Bildbank

DEBATT: Utlys klimatnödläge i Huddinge

Att låta Huddinge kommun utlysa klimatnödläge är mer än symbolpolitik, det kan förändra Huddingebornas inställning och kunskaper om klimatförändringarna, skriver Vänsterpartiet i Huddinge.

  • Publicerad 14:27, 2 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Huddinge kommun tillhör de kommuner som jobbat aktivt för att bromsa kommunens klimatpåverkan. Även om arbetet inte går tillräckligt snabbt på alla områden och det på vissa områden till och med gått bakåt så är trenden övervägande positiv.

Samtidigt vet vi att klimatet inte kan vänta. I Parisavtalet 2015 beslutades att temperaturförändringen bör begränsas till som mest 1,5 grader. Redan i dagsläget är vi på väg mot en uppvärmning på någonstans mellan 3 och 5 grader.

Vattennivåerna stiger och när saltvattnet tränger in i Mälaren hotas dricksvattnet för 2 miljoner stockholmare. Samtidigt riskerar så mycket som en fjärdedel av Stockholms skärgård att försvinna under vattenytan.

Många städer runt om i världen har utlyst ett så kallat klimatnödläge. Det innebär att politiken fokuseras på att rikta in sig mot en mer offensiv och handlingskraftig omställning. Detta skulle kunna ses som en symbolfråga om det inte vore så att mycket av arbetet för grön omställning handlar om att förändra människors attityder och öka kunskapen om klimatförändringarna.

Vänsterpartiet har lagt en motion till kommunfullmäktige om att Huddinge ska utlysa klimatnödläge till dess Parisavtalets mål om att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader har uppnåtts.

Att låta Huddinge kommun utlysa klimatnödläge skulle vara ett sätt att visa hur allvarligt och brådskande läget är och tillsammans skapa en åtgärdsplan och en informationskampanj om lösningar som skulle kunna bidra till en mer offensiv klimatpolitik. Huddinge skulle kunna ta en ledartröja i det här arbetet och vara en förebild för andra kommuner i deras klimatarbete.