Stolt. "Se inte allt i svart. Var glad och stolt över att det finns fastighetsägare som vi", säger Mikael Ahlström, som nu säljer Albyberget vidare efter fem år. Foto: Johannes Liljeson

DEBATT: Vänsterpartiet har fel om försäljningen av Albyberget

"Se inte allt i svart. Var glad och stolt över att det finns fastighetsägare som vi", skriver Mikael Ahlström, huvudägare till bolaget Mitt Alby, som svar på kritiken från Vänsterpartiet.

  • Publicerad 14:42, 6 apr 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Med anledning av gårdagens artikel i BotkyrkaDirekt om Byggmästare Anders J Ahlströms försäljning av Mitt Alby till ett av Sveriges största bostadsbolag, så har jag några kommentarer.

Vänsterpartiets i Botkyrkas lokala ordförande ansåg i artikeln att försäljningen var skandal, att det var slöseri med skattemedel och att Byggmästare Ahlström tjänat en massa pengar utan att anstränga sig.

V: Skandal att Albyberget säljs igen

Under ägarperioden har vi investerat närmare 100 miljoner kronor i underhåll och reparationer, och gjort en lång rad sociala satsningar. Bland annat har vi:

– rustat tvättstugor, trapphus, stammar, lägenheter utemiljö och för att förstärka tryggheten,

– tillsammans med kommunen och Konstfack skapat en helt ny belysning på vissa gångleder,

– skapat 30-40 program där vi stöttat våra hyresgäster, bl a Alby Cricket Club, kvinnoföreningar, odlingsmöjligheter, nattvandringar, läxhjälp med mera,

– som första hyresvärd i Sverige skapat dels ett Amnestiprogram för de som bodde illegalt i andra hand så att de eventuellt kunde få ett första hands kontrakt, dels skapat en position och anställt en person som uteslutande arbetade med sociala frågor,

– skapat projektet Var Dags Rum med bl a Konstfack för att förstärka yttermiljön med konst

– och sist men inte minst projektet Fastighetstalang där vi tillsammans med Mitt Albys systerbolag Fasticon och statliga Tillväxtverket skapade en plattform för att öka möjligheten för unga, bland annat nyanlända, att få ett jobb.

Om man anser att vi inte ansträngt oss, ja då vet jag inte vad ordet "anstränga" betyder.

Trots löftet: Albyberget säljs igen – för dubbla priset

Att försäljningen var en skandal och slöseri med skattemedel kan jag förstå att man initialt kan tänka när man ser hur mycket området har ökat i värde under de senaste fem åren. Det är dock precis tvärtemot.

Försäljningen var ett för Botkyrka mycket bra beslut av den dåvarande kommunledningen. Inte naivt som hävdas i gårdagens artikel, utan visionärt och oerhört värdeskapande för kommunen.

Först och främst, den stora värdeökningen kommer främst tack vare den lågräntepolitik som Sverige och andra länder bedrivit under snart tio år. Det har gagnat industrin, konsumenter, men framförallt fastighets ägare, bland annat alla allmännyttiga bolag. Mer om det nedan.

Vad som också påverkat värdet på fastigheterna på Albyberget är att vi och några andra fastighetsbolag bestämdes oss för att vi tror på miljonprogrammet, att vi tror på fastigheternas tekniska kvalitet, struktur och utseende och framförallt att vi tror på våra hyresgäster. Det är därför vi investerat så mycket tid, kraft och pengar i våra hus på Albyberget.

Att vi även inom Byggmästaren helhjärtat gillade Botkyrka och att vi överallt i mycket positiva ordalag berättade om Alby och Botkyrka, det gjorde att många andra fastighetsbolag och investerare i olika branscher fick upp ögonen för kommunen.

Det i sin tur ledde till ett större intresse att bygga nytt i och satsa på Botkyrka. Allt till gagn för de boende genom fler arbetstillfällen och större skatteintäkter.

Att vi gillar Botkyrka och Alby är också den främsta anledningen till att vi bildat Mitt Alby–stiftelsen som kommer att stödja företagsamma individer, föreningar och företag i Botkyrka.

Nu överlåter vi till en fastighetsägare som omsluter vårt sociala tänkande, som fortsätter de reparationer och renoveringar vi bedriver, som kommer öka dessa satsningar och som liksom vi enbart renoverar lediga lägenheter. Lägenheter som i nyskick erbjuds i första hand till de boende i området och till hyror 30-40 procent under nybyggda hyresrätter.

Istället för att idag fokusera på att Botkyrkabyggen, för då rådande marknadspris, sålde tio procent av sitt bestånd för fem år sedan, så varför inte titta på Botkyrka byggens värde idag? För fem år sedan var kanske Botkyrkabyggens fastigheter värda ca 7 miljarder kronor.

Idag, trots försäljningen till oss, så torde hela bolagets fastighetsbestånd vara värt 15-16 miljarder kronor. Efter avdrag för bolagets skulder innebär det att varje kommuninvånare i Botkyrka har ett innestående värde om 170 000–180 000 kronor i sitt fastighetsbolag. Med andra ord, en familj om fyra i Botkyrka har en indirekt förmögenhet om 700 000–800 000 kronor i kommunens fastighetsbolag!

Ingen dålig värdeutveckling. Jag hoppas och tror att de som sitter i styrelsen, bland annat just representanter för vänsterpartiet, tycker att de "ansträngt" sig för att skapa dessa värden samtidigt som de, liksom vi, värnat om sina hyresgästers väl och ve.

Så istället för att se allt i svart. Var glad och stolt över att det finns fastighetsägare som vi, och nu Carnegie, som tror och satsar på Botkyrka till gagn för hela kommunen.

Mer än någonsin låt verkligen Botkyrkas devis "Långt ifrån lagom" råda. Stötta och ta emot de investerare som med kapital och kraft verkligen vill vara med och skapa en kommun som verkligen på ett mycket positivt sätt, inte är lagom!”.

Mikael Ahlström

Mitt Alby

Mitt Alby svarar på kritiken: "Vi har inte lurat Botkyrka – tvärtom"

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

StockholmDirekt Comment Policy

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Please read our Comment Policy before commenting.