Gömmaren. Skogen kommer att ta skada under byggtiden, skriver en Segeltorpsbo. Foto: Huddinge kommun

DEBATT: Vem har bett om nya elbussen?

Tror inte det är så många bilister som är intresserade av just den här sträckningen och transporttrafiken kommer ju definitivt inte börja åka buss, skriver en Segeltorpsbo.

  • Publicerad 12:29, 12 okt 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Busslinjen med elbuss skadar inte skogen säger Centerpartiets representanter. Nej, kanske inte, men en väg som är öppen kan vem som helst köra på och det här kommer att bli den perfekta vägen att ta sig till nya länksystemet. Det kommer inte gå att hindra varken tung trafik eller personbilister från att utnyttja vägen. 

Vem har efterfrågat den här busslinjen? Tror inte det är så många bilister som är intresserade av just den här sträckningen och transporttrafiken kommer ju definitivt inte börja åka buss.

Dessutom har ni funderat över vad som händer under byggtiden. Stora tunga fordon som skall gräva, schakta, köra fyllnadsmaterial, dra dagvattenledning och elektricitet till belysning, vägbeläggning etc. Under den byggtiden kommer man att behöva spärra av så att inte människor och djur kommer till skada. Ett vägbygge kan ta minst ett år. Hur mycket skada har man då redan åsamkat naturreservatet.