Dennis Wedin (M) bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad och Elisabeth Johnson (M) ledamot i Skärholmens stadsdelsnämnd Foto: Stockholms stad

DEBATT "Vi ger fler stockholmare chansen till en bostadskarriär"

Vi står upp för möjligheten till ombildningar i de områden där allmännyttan är särskilt dominerande, och där det vore som mest betydelsefullt med mer blandade boendeformer. Samtidigt arbetar vi för att stärka allmännyttan och möjliggöra för fler boenden i såväl Skärholmen som hela Stockholm, skriver Dennis Wedin (M) och Elisabeth Johnson (M) i en replik till Vänsterpartiet.

  • Publicerad 10:35, 6 maj 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vänsterpartiet försöker dra en ohederlig koppling mellan småskaliga ombildningar och hemlöshet, där utgångspunkten verkar vara att ombildningar leder till färre bostäder. Det är helt enkelt inte sant, och tyvärr inte första gången som Vänsterpartiet försöker sprida felaktigheter och skapa oro kring ombildningsfrågan.

(V): Vi har inte råd med ombildningar

Sanningen är att den grönblå majoriteten har höga bostadsmål, och har som specifikt mål att bygga uppemot 2 000 allmännyttiga hyresrätter om året. Men när det gäller hemlöshet är det en större fråga än enbart bostadsutbud, det krävs ett bredare arbete som exempelvis inkluderar aktiva sociala insatser och arbetsmarknadsåtgärder. Det är ett högt prioriterat arbete för den grönblåa majoriteten.

Vi ger samtidigt hyresgäster i elva av stadens 132 stadsdelar möjlighet att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. I Skärholmen är tre av fem lägenheter hyresrätter, och en majoritet av dessa lägenheter allmännyttiga. Om du som hyresgäst idag vill investera i ett ägt boende så kan du tvingas flytta från stadsdelen. Det är orimligt. Att möjliggöra för ombildningar i Skärholmen är att möjliggöra för bostadskarriärer, och ett av verktygen för att minska segregationen, öka integrationen och främja attraktiva boendemiljöer. Alla eventuella ombildningar ska uteslutande ske på initiativ från de boende. Det innebär samtidigt att boende som vill fortsätta bo kvar som hyresgäster i sina lägenheter kommer att få göra det.

"Vänsterpartiets politik har skapat samhällsproblemen"

När Vänsterpartiet fick vara med och styra förra mandatperioden blev resultatet tydligt: andelen hyresrätter sjönk, köerna i bostadsförmedlingen ökade, och produktionsmålen för stadens allmännyttiga bostadsbolag missades varje år. Nu driver man på för att bostadsbolagen exempelvis ska köpa fler förortscentrum. Denna politik som ständigt handlar om att staden ska äga mer, och människor mindre, har bidragit till att skapa de samhällsproblem som Vänsterpartiet nu säger sig vilja lösa.

Vi står upp för möjligheten till ombildningar i de områden där allmännyttan är särskilt dominerande, och där det vore som mest betydelsefullt med mer blandade boendeformer. Samtidigt arbetar vi vidare för att stärka allmännyttan, skapa ökad trygghet, och möjliggöra för fler boenden i såväl Skärholmen som hela Stockholm.

Dennis Wedin (M) bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad

Elisabeth Johnson, gruppledare (M) Skärholmens stadsdelsnämnd